Information om Certifikatdatabasen

Fødevarestyrelsens Certifikatdatabase indeholder alle offentliggjorte certifikater, som er forhandlet mellem Danmark, EU og tredjelande, samt information og vejledning.

Certifikatdatabasens indhold

I Certifikatdatabasen offentliggøres certifikater til eksport af fødevarer, levende dyr, avlsmateriale, foder og animalske biprodukter. Herudover indeholder Certifikatdatabasen også erklæringer til baggrundsdokumentation, samt Danmarks veterinære krav ved import af visse levende dyr, avlsmateriale og animalske biprodukter. Information om og vejledning til udfyldelse af alle eksportcertifikater, kan findes på de enkelte certifikaters sider i Certifikatdatabasen.

I Certifikatdatabasen kan du også finde OEC, EC og FS-certifikater. De kan anvendes til eksport til tredjelande, som Danmark ikke har indgået bilaterale aftaler med. OEC og FS-certifikaterne indeholder udelukkende attestationer, som er indeholdt i EU-lovgivningen og kan kun bruges til produkter, som er frit omsættelige i EU. EC kan derimod i særlige tilfælde anvendes til eksport af produkter, som ikke frit kan omsættes i EU fx på grund af varebetegnelsen.

Se listen over eksisterende OEC, EC og FS-certifikater

Læs mere om de særlige eksportcertifikater (EC) 

OEC anvendes til partispecifikke forsendelser og FS-certifikater anvendes udelukkende til produkt- og virksomhedsregistrering forud for eksport.

Læs information og vejledning om de enkelte OEC, EC og FS-certifikater på de enkelte certifikatsider i Certifikatdatabasen.

Læs Vejledning til udfyldelse af OEC- og FS-certifikater

Det er eksportvirksomhedens ansvar forud for eksporten at sikre sig, at modtagerlandets myndigheder godkender indførsel i landet på det pågældende certifikat. 

Eksportcertifikater findes i tre databaser

Du kan finde udarbejdede eksportcertifikater i en af de tre databaser: Certifikatdatabasen, TRACES og DIX. Hvorfra du kan hente skabelonen til udfyldelse. 

Find vejledning til udfyldelse af eksportcertifikater på Certifikatdatabasen

​Udarbejdelse af nye eksportcertifikater

Hvis du ikke kan finde et eksportcertifikat, som passer til din forsendelse, kan du ansøge FVST om at få udarbejdet et nyt. Læs om proceduren for udarbejdelse af nye eksportcertifikater på den generelle information om eksport til tredjelande. 

Gå til information om udarbejdelse af nye eksportcertifikater 

TRACES NT

I TRACES findes de harmoniserede certifikater, som er forhandlet og udarbejdet af EU-kommissionen.

Information om TRACES

Gå til TRACES

DIX

DIX er Fødevarestyrelsens digitale system til anmodning og udstedelse af eksportcertifikater på fødevarer, foder og animalske biprodukter (ABP).

Information om DIX