Eksportportalen

Gennem Eksportportalen bestilles tid til, at en embedsdyrlæge fra Fødevarestyrelsen kan komme for at syne dyrene. Der skal bestilles tid til syn af dyrene, senest kl. 8:00, 2 arbejdsdage forud for udførslen.

Når levende dyr skal udføres til EU eller eksporteres til tredjeland fra Danmark, skal udførslen eller eksporten (herefter samlet kaldet "eksport") forhåndsanmeldes med en række oplysninger til Fødevarestyrelsen, såfremt det er et krav, at dyrene skal synes af en embedsdyrlæge, som herefter udsteder certifikater for dyrene. 

Både privatpersoner, der fx skal have deres heste til et ridestævne i udlandet, og professionelle eksportører skal anvende Eksportportalen.

Gennem Eksportportalen bestilles tid til, at en embedsdyrlæge fra Fødevarestyrelsen kan komme for at syne dyrene. Der skal bestilles tid til syn af dyrene, senest kl. 8:00, 2 arbejdsdage forud for ønsket eksporttidspunkt.

Visse oplysninger, som eksportøren allerede har registreret i TRACES-systemet, kan hentes direkte ind i Eksportportalen​.

Flytninger af svin overføres automatisk fra Eksportportalen til Svineflyttedatabasen. Registreringer i Eksportportalen fungerer som din indberetning til Landbrugets fonde, hvis der skal betales eksportafgifter for de dyr eller de vildtfugleæg, du sender ud af landet.

Logbøger og returlogbøger til Fødevarestyrelsens kontrol af dyrevelfærd under transport skal udfærdiges og indsendes via Eksportportalen.

Find guides mv. til Eksportportalen

Skriv til EKC på EKC@fvst.dk

​EKC er bemandet mandag-torsdag kl. 08.00-15.30 og fredag kl. 08.00-15.00.

Læs mere om EKC

Hvis der sker nedbrud i Eksportportalen, træder Fødevarestyrelsens beredskabsplan i kraft. Nyhedsbrevet vil informere om, at Eksportportalen ikke er tilgængelig, og hvornår Eksportportalen forventes tilgængelig igen. Når Eksportportalen igen er i drift, bliver denne oplysning også videreformidlet via nyhedsbrevet.

Ved nedbrud i Eksportportalen kontaktes planlæggerne i den lokale veterinær enhed for bestilling af eksport. Det sker ved telefonisk henvendelse til 

  • Syd: 72661816
  • Nord:72275074
  • Øst:72276327

Ved nedbrud i Eksportportalen skal organisator indsende logbogen via Eksportportalen, når denne igen er tilgængelig. Det vil for nogen logbøgers vedkommende betyde, at de bliver indsendt for sent. I sådanne tilfælde vil EKC dog behandle logbøgerne som rettidigt modtaget efter principperne om force majeure.

Send en mail med oplysninger til EKC@fvst.dk 

​​Fødevarestyrelsen bemander samlesteder og eksporter fredag efter Kr. Himmelfartsdag, 1. maj og hverdage mellem jul og nytår. Grundlovsdag bemandes samlesteder og eksporter ikke. Den 24. og 31. december regnes som helligdage.

​På lukkedage (hverdage) mellem jul og nytår, fredag efter Kr. Himmelfartsdag og 1. maj henvises spørgsmål vedr. eksport og samlesteder til veterinærenhedernes direkte numre vedr. eksportplanlægning:

  • Eksportplanlægning, VeterinærNord: tlf. 72 27 50 74​
  • Eksportplanlægning, VeterinærSyd:  tlf. 72 66 18 16
  • Eksportplanlægning, VeterinærØst:  tlf. 72 27 63 27

Hvis du oplever fejl i Eksportportalen, så kontakt EksportKontrolCentret: EKC@fvst.dk

Har du ønsker eller ideer til forbedring af Eksportportalen, er du velkommen til at sende dem til EKC@fvst.dk

Abonnement

Tilmeld dig nyheder

Få besked om nye tiltag, ændringer eller fejl ved at tilmelde dig Faglige nyheder om Eksportportalen.

Tilmeld dig nyheder om Eksportportalen