Dyresygdomme

Fødevarestyrelsen overvåger og bekæmper nogle husdyrsygdomme i Danmark. Alle disse husdyrsygdomme er anmeldepligtige og skal anmeldes til Fødevarestyrelsen enten ved mistanke eller ved påvisning af sygdommen.

De anmeldepligtige husdyrsygdomme bekæmpes af hensyn til dyrenes velfærd og fødevaresikkerheden for at undgå faren for smitte af mennesker, opretholde eksporten af fødevarer og for at forbedre landmændenes produktionsøkonomi.

De danske husdyrbestande bliver i det daglige overvåget for tegn på sygdomme og der bliver lagt vægt på forebyggelse. Nogle af de sygdomme, som der især er fokus på, er

  • Mund- og klovesyge

  • Afrikansk svinepest

  • Fugleinfluenza

  • Newcastle disease hos fjerkræ

I den nationale lovgivning er fastsat bestemmelser for, hvilke sygdomme der skal anmeldes, og​ hvornår de skal anmeldes. Sygdommene fremgår af lister, som er offentliggjort i form af en særlig bekendtgørelse. Ved anmeldepligtige husdyrsygdomme forstås sygdomme, som skal anmeldes til Fødevarestyrelsen.

De anmeldepligtige sygdomme er opdelt i to grupper: De alvorlige og de mindre alvorlige.

  • De alvorlige sygdomme skal anmeldes af dyrlægen til Fødevarestyrelsen straks et dyr mistænkes for at være smittet. Dyrlægen skal søge mistanken be- eller afkræftet.

  • De mindre alvorlige skal først anmeldes til Fødevaresyrelsen ved påvisning.

Alle, der holder dyr, skal straks tilkalde en dyrlæge, hvis et dyr mistænkes for at være angrebet af en anmeldepligtig sygdom. Overvågning og bekæmpelse sker i et tæt samarbejde med landbruget.

Se alle anmeldepligtige husdyrsygdomme

Anmeldepligt

Alle, der holder dyr, skal straks tilkalde en dyrlæge, hvis et dyr mistænkes for at være angrebet af en anmeldepligtig sygdom.

Læs hvordan du anmelder mistanke om udbrud af en smitsom dyresygdom