Dyresygdomme

Fødevarestyrelsen overvåger og bekæmper nogle dyresygdomme i Danmark.

Alle de dyresygdomme Fødevarestyrelsen overvåger og bekæmper er anmeldepligtige og skal anmeldes til Fødevarestyrelsen enten ved mistanke eller ved påvisning af sygdommen.

De anmeldepligtige husdyrsygdomme bekæmpes af hensyn til dyrenes velfærd, fødevaresikkerheden, for at undgå smitte til mennesker og opretholde eksporten af fødevarer.

Nogle af de sygdomme, som der især er fokus på, er

  • Mund- og klovesyge

  • Afrikansk svinepest

  • Fugleinfluenza

  • Newcastle disease hos fjerkræ

I den nationale lovgivning er fastsat bestemmelser for, hvilke sygdomme der skal anmeldes, og​ hvornår de skal anmeldes. Sygdommene fremgår af lister, som er offentliggjort i form af en særlig bekendtgørelse. Ved anmeldepligtige dyresygdomme forstås sygdomme, som skal anmeldes til Fødevarestyrelsen ved mistanke eller påvisning.

De anmeldepligtige sygdomme er opdelt i to grupper: De alvorlige og de mindre alvorlige.

  • De alvorlige sygdomme skal anmeldes af dyrlægen til Fødevarestyrelsen straks et dyr mistænkes for at være smittet. Dyrlægen skal søge mistanken be- eller afkræftet.

  • De mindre alvorlige skal først anmeldes til Fødevaresyrelsen ved påvisning.

Alle, der holder dyr, skal straks tilkalde en dyrlæge, hvis et dyr mistænkes for at være angrebet af en anmeldepligtig sygdom. Overvågning og bekæmpelse sker i et tæt samarbejde med landbruget.

Se alle anmeldepligtige husdyrsygdomme

Anmeldepligt

Alle, der holder dyr, skal straks tilkalde en dyrlæge, hvis et dyr mistænkes for at være angrebet af en anmeldepligtig sygdom.

Læs hvordan du anmelder mistanke om udbrud af en smitsom dyresygdom