Information til hobbyholdsejere

Billedet viser de tre råd for at undgå fugleinfluenza: 1. Hold dine høns under tag eller overdækning 2. skift fodtøj inden du går ind i hønsegården 3. Giv dine høns foder under tag
Tre råd til at undgå fugleinfluenza i hønsegården: 1. Hold dine høns under tag eller overdækning. 2. Skift fodtøj inden du går ind i hønsegården. 3. Giv dine høns foder under tag.

Læs her, hvordan du bedst sikrer dit hobbyhold af høns mod smitte med fugleinfluenza

Beskyt dit fjerkræ og dine fugle i fangenskab mod smitte med fugleinfluenza

Fødevarestyrelsen overvåger forekomsten af fugleinfluenza-virus i de vilde fugle i Danmark. Tidligere fandt man kun virus om vinteren, men nu findes den også i vilde fugle om sommeren. Derfor er det en god idé at beskytte sit fjerkræ eller sine fugle i fangenskab mod at blive smittet med fugleinfluenza. Det gør du bedst ved at holde dit fjerkræ og dine fugle i fangenskab i indhegning med overdækning, således at de vilde fugle ikke har direkte kontakt til dine fugle.

Især er det vigtigt, at sørge for, at foder og vand står indenfor eller under fast tag, så de vilde fugle ikke spiser og drikker med og dermed kan overføre smitte til dine egne fugle ved drikketruget eller foderfadet. 

Aktuel trusselsvurdering - "høj"

Fødevarestyrelsen udarbejder løbende trusselsvurderingen for smitte med fugleinfluenza fra de vilde fugle til fjerkræ og fugle i fangenskab. Den seneste trusselsvurdering (13/12-23) viser, at risikoen for smitte med fugleinfluenza fra de vilde fugle i Danmark er "høj".

Når risikoen stiger til "høj", så vil Fødevarestyrelsen indføre restriktioner for at reducere risikoen for smitte fra de vilde fugle.

Du kan følge med Fødevarestyrelsens hjemmeside og på vores Facebook-side. Her vil vi informere om ændringer i trusselsniveauet og eventuelle nye regler.

Æg og fugleinfluenza 

Der er ingen risiko ved at spise æg fra raske høns. Man skal dog​​ altid håndtere æg med omtanke pga. risikoen for forekomst af fx salmonella.

Fugleinfluenzaen har ikke givet anledning til at ændre de råd, som Fødevarestyrelsen allerede giver om æg.
 

Har du fjerkræ eller har du fugle i fangenskab?

Fjerkræ er fugle, der opdrættes eller holdes med henblik på kødproduktion, konsumægs-produktion eller produktion af andre produkter uanset race. Fjerkræ er også fugle, der holdes med henblik på fornyelse af vildt bestande. Fugle, der avles til et eller flere af disse formål, er også fjerkræ.

Fugle i fangenskab er alle andre fugle end fjerkræ, forudsat at du udelukkende anvender æg, kød og andre produkter fra fuglene i egen husholdning.

  • Holder du fugle for at deltage i opvisninger, kapflyvninger, udstillinger, konkurrencer?
  • Eller avler du fugle med henblik på salg til disse formål? 
  • Og anvender du udelukkende eventuelle produkter fra dine fugle i din egen husholdning?

Hvis du kan svare ja til alle 3 spørgsmål ovenfor, så har du fugle i fangenskab.

Men hvis du for eksempel forærer eller sælger æg eller en slagtet høne til andre udenfor din egen husholdning, så vil dine fugle blive betragtet som fjerkræ, fordi der er en risiko for, at eventuel smitte fra dit fuglehold overføres med æggene eller den slagtede høne til andre husholdninger. Og så skal du overholde smittebeskyttelsesreglerne for fjerkræ i stedet.