Aktuel situation for Newcastle disease

Opdatering på udbrud af Newcastle disease i Aalborg.

Alle restriktionszoner der blev oprettet i forbindelse med udbruddet af Newcastle disease den 21. juni 2023 ved Aalborg i et fuglehold er ophævet.
Udbruddet opstod i et fuglehold med ca. 1850 fugle af forskellige arter, herunder bl.a. duer og høns hvoraf der er sket levering af æg. I forbindelse med udbruddet blev der oprettet en 3 km og 10 km zone. Se længere nede på siden hvad der gjaldt i zonerne. 

Se pressemeddelelse om udbruddet

Se nyhed om at zonerne ophæves

Dato Sted Kommune Status på zoner
21-06-2023 Aalborg Aalborg Ophævet

Restriktioner i zonerne

Ved udbrud af newcastle disease hos fjerkræ og fugle i fangenskab opretter Fødevarestyrelsen beskyttelses- og overvågningszoner. Her gælder særlige begrænsninger.

​​​​​​​​​​Ved udbrud af Newcastle disease i fjerkræ eller fugle i fangenskab opretter Fødevarestyrelsen:

 • Beskyttelseszone med en radius på mindst 3 km fra den smittede besætning.
 • Overvågningszone med en radius på mindst 10 km fra den smittede besætning.

I zonerne gælder særlige begrænsninger for ejere af besætninger med fjerkræ eller fugle i fangenskab.​ ​

Se, om du bor i en zone.

Hvis du bor i beskyttelseszonen og har fjerkræ eller fugle i fangenskab på ejendommen, skal du sikre følgende foranstaltninger:

 • Dit fjerkræhold skal registreres på landbrugsindberetning.dk 
 • Dit fjerkræ skal holdes isoleret og beskyttes mod kontakt til andre dyr herunder vildtlevende dyr.
 • Enhver ændring i sygelighed, dødelighed eller væsentlig nedsat ægproduktion skal indberettes til Fødevarestyrelsen.
 • Der skal anvendes passende desinfektionssystemer ved virksomhedens ind- og udgange.
 • Personer, der skal ind eller ud af din ejendom, skal overholde relevante smittebeskyttende foranstaltninger, dvs. bruge gummistøvler eller andet fodtøj, der kan rengøres og desinficeres, eller engangsstøvleovertræk, der efterlades på ejendommen samt sørge for grundig håndvask både før og efter besøg.
 • Der skal føres optegnelser over personers besøg på bedriften. Dette gælder dog ikke for besøg på boligarealer.
 • Dødt fjerkræ eller døde fugle i fangenskab bortskaffes til et godkendt forarbejdningsanlæg efter Fødevarestyrelsens anvisninger.
 • Fjerkræ og fugle i fangenskab, må ikke komme ind på eller forlade din ejendom uden Fødevarestyrelsens tilladelse.
 • Køretøjer og udstyr, der har været anvendt til transport af levende eller dødt fjerkræ/fugle, foder, gødning, gylle eller strøelse eller andet potentielt smittet udstyr, skal rengøres og desinficeres efter Fødevarestyrelsens anvisninger.
 • Alle dele af køretøjer, der benyttes i produktionen på bedriften, og som skal ind på eller forlader bedriften, rengøres og desinficeres efter Fødevarestyrelsens anvisninger.

Du gøres opmærksom på, at det i beskyttelseszonen er forbudt at:

 • Afholde dyrskuer, markeder, udstillinger og anden samling af fjerkræ eller fugle.
 • Flytte fjerkræ, fugle i fangenskab, daggamle kyllinger, æg og øvrige fjerkræprodukter inden for beskyttelseszonen uden Fødevarestyrelsens tilladelse. Dette gælder dog ikke transit gennem zonen ad vej eller jernbane uden aflæsning eller ophold undervejs.
 • Flytte fjerkræ, fugle fugle i fangenskab, daggamle kyllinger, æg og øvrige fjerkræprodukter ud af eller til beskyttelseszonen uden Fødevarestyrelsens tilladelse.
 • Udsætte fjervildt i naturen.
 • Fjerne​ eller sprede brugt strøelse, gødning eller gylle uden Fødevarestyrelsens tilladelse.

Kortlægning af fjerkræbedrifter

Alle fjerkræbesætninger i zonen bliver kortlagt. Fødevare​styrelsen besøger alle erhvervsdrivende besætninger og foretager klinisk undersøgelse af fjerkræet. I fornødent omfang udtages prøver til laboratorieundersøgelse.

Hvis du bor i overvågningszonen og har fjerkræ eller andre fugle i fangenskab på ejendommen, skal du sikre følgende foranstaltninger:

 • Dit fjerkræhold skal registreres på landbrugsin​dberetning.dk​
 • Dit fjerkræ skal holdes isoleret og beskyttes mod kontakt til andre dyr herunder vildtlevende dyr.
 • Enhver ændring i sygelighed, dødelighed eller væsentlig nedsat ægproduktion skal indberettes til Fødevarestyrelsen.
 • Der skal anvendes passende desinfektionssyste​mer ved virksomhedens ind- og udgange.
  Personer, der skal ind eller ud af din ejendom, skal overholde relevante smittebeskyttende foranstaltninger, dvs. bruge gummistøvler eller andet fodtøj, der kan rengøres og desinficeres, eller engangsstøvleovertræk, der efterlades på ejendommen samt sørge for grundig håndvask både før og efter besøg.
 • Der skal føres optegnelser over personers besøg på bedriften. Dette gælder dog ikke for besøg på boligarealer.
 • Dødt fjerkræ eller døde fugle i fangenskab bortskaffes til et godkendt forarbejdningsanlæg efter Fødevarestyrelsens anvisninger.
 • Fjerkræ og fugle i fangenskab må ikke komme ind på eller forlade din ejendom uden Fødevarestyrelsens tilladelse.
 • Køretøjer og udstyr, der har været anvendt til transport af levende fjerkræ/fugle, kød, foder, gødning, gylle eller strøelse eller andet potentielt smittet udstyr, skal rengøres og desinficeres efter Fødevarestyrelsens anvisninger.
 • Alle dele af køretøjer, der benyttes i produktionen på bedriften, og som skal ind på eller forlader bedriften, rengøres og desinficeres efter Fødevarestyrelsens anvisninger.

Du gø​​res opmærksom på, at det i overvågningszonen er forbudt at:

 • Afholde dyrskuer, markeder, udstillinger og anden samling af fjerkræ eller fugle.
 • Flytte fjerkræ,​ fugle i fangenskab, daggamle kyllinger, æg og øvrige fjerkræprodukter inden for overvågningszonen uden Fødevarestyrelsens tilladelse. Dette gælder dog ikke transit gennem zonen ad vej eller jernbane uden aflæsning eller ophold undervejs.
 • Flytte fjerkræ,​ fugle i fangenskab, daggamle kyllinger, æg og øvrige fjerkræprodukter ud af eller til overvågningszonen uden Fødevarestyrelsens tilladelse
 • Udsætte fjervildt i naturen.
 • Fjerne eller sprede brugt strøelse, gødning eller gylle uden Fødevarestyrelsens tilladelse.

Kortlægning af fjerkræbedrifter

Fødevare​styrelsen besøger et udsnit af de erhvervsdrivende besætninger og foretager klinisk undersøgelse af fjerkræet. I fornødent omfang udtages prøver til laboratorieundersøgelse. 

Seneste nyt om Newcastle Disease

Hent flere