Bluetongue

Bluetongue er en virussygdom, der rammer drøvtyggere såsom får, geder, køer og hjorte. Bliv klogere på sygdommen og den aktuelle situation her på siden.

Til landmænd: Det skal du vide om bluetongue

Læs om symptomer, smitte, bekæmpelse og forekomst af sygdommen.

Til dyrlæger: Sådan anmeldes mistanke om bluetongue

Få styr på, hvordan man som dyrlæge anmelder bluetongue.

Aktuelt om bluetongue

FAQ om bluetongue

Forebyggende vaccination mod bluetongue er ikke tilladt i Danmark på nuværende tidspunkt (juni 2024), da Danmark p.t. har status som fri for bluetongue. Forebyggende vaccination vil medføre, at denne status mistes.

De vacciner, der er tilgængelige mod bluetongue serotype 3 (juni 2024), har ikke opnået en markedsføringstilladelse i EU endnu. Det betyder, at vaccinerne derfor endnu ikke kan sendes i handelen i EU. EU-lovgivningen rummer en mulighed for, at myndighederne kan tillade, at sådanne vacciner anvendes på særlige vilkår, når der er konstateret udbrud med bluetongue i landet. Det er den mulighed, som de nederlandske og tyske myndigheder benytter sig af, da de to lande har udbrud af bluetongue serotype 3.

Det er som udgangspunkt ikke tilladt at vaccinere mod bluetongue i Danmark. Hvis Danmark får udbrud med sygdommen bluetongue, kan Fødevarestyrelsen give tilladelse til eller påbyde vaccination som led i bekæmpelse af sygdommen.

Da det forventes, at Danmark vil blive ramt af bluetongue serotype 3, er det en vaccine mod denne serotype, der vil være en mulighed.

En besætning, hvor der konstateres udbrud med sygdommen bluetongue, vil blive underlagt et offentligt tilsyn med en række restriktioner for hold og flytning af dyrene. Blandt andet må dyr ikke flyttes fra besætningen uden tilladelse fra Fødevarestyrelsen.

Myndighederne yder hverken erstatning for driftstab forbundet med sygdommen, eller hvis du som besætningsejer er nødt til at aflive dine dyr pga. sygdommen.