Sundhedsrådgivning

En aftale om sundhedsrådgivning er en aftale, som indgås mellem en dyrlæge og en besætningsansvarlig. Aftalen har til hensigt at sikre, at der ikke er væsentlige dyrevelfærdsmæssige
problemer i besætningen og at eventuelle kritiske forhold rettes, inden dyrenes velfærd kompromitteres.

Sundhedsrådgivningsaftaler

Konceptet med aftaler om sundhedsrådgivning styrker og understreger det princip, at det er landmandens ansvar at regler om dyrevelfærd og -sundhed samt medicinforbrug bliver overholdt. 

Aftaler kan være relevante for følgende besætninger: