Cannabisholdige produkter til dyr

Cannabisholdige produkter til dyr er enten omfattet af reglerne om lægemidler eller af regler om fodertilsætningsstoffer.
På denne side kan du finde svar på de hyppigst stillede spørgsmål vedrørende cannabisholdige produkter til dyr.

Det er Lægemiddelstyrelsen, der vurderer, om cannabisolie, som f.eks. CBD-olie og CBD-dråber mv., er lægemidler.

I Danmark anses CBD for at være et lægemiddelstof. Det fremgår af Lægemiddelstyrelsens hjemmeside med spørgsmål og svar om medicinsk cannabis

Ved behandling af dyr skal de anvendte lægemidler være godkendt til dyr. Det vil sige at det veterinære lægemiddel skal have opnået markedsføringstilladelse fra enten Lægemiddelstyrelsen eller EU.

Der er i Danmark ikke godkendt nogen lægemidler med cannabis eller cannabidiol til dyr.

I Danmark er det derfor ikke lovligt at anvende medicinske produkter med cannabis eller cannabidiol til dyr. 

Hvis CBD-olien ikke vurderes at være et lægemiddel, så skal den vurderes efter reglerne om foder. CBD-indholdet i hamp er generelt lavt, og det er derfor nødvendigt at udvinde det ved ekstraktion for at få det opkoncentreret. Stoffer fremstillet ved ekstraktion klassificeres generelt som fodertilsætningsstoffer. Cannabidiol (CBD) vil derfor under foderreglerne altid være et fodertilsætningsstof.

Fodertilsætningsstoffer skal være godkendt i EU før de må anvendes i foder. CBD er på nuværende tidspunkt ikke godkendt som fodertilsætningsstof og kan derfor ikke anvendes i foder. Det betyder, at kæledyr, såsom hunde, og andre dyr ikke må fodres med CBD-olier o.l.​

Læs mere på Fødevarestyrelsens hjemmeside om fodertilsætningsstoffer.

Hampefrøolie er ikke det samme som CBD-olie. Hampefrøolie er et fodermiddel, som fremstilles ved at presse hampefrø af sorter med et indhold af THC under 0,2 %. Hampefrøolie kan indeholde cannabinoider såsom cannabidiol (CBD), men i lave niveauer. Hampefrøolie kan derfor markedsføres og anvendes som foder til dyr.

Virksomheder, som producerer eller forhandler hampefrøolie som foder til dyr skal være registreret hos Fødevarestyrelsen.

CBD-olie kan ikke markedsføres som hampefrøolie, da CBD-olien indeholder CBD i større koncentration end hvad der er muligt ved presning af hampefrø og CBD er klassificeret som et ikke-godkendt fodertilsætningsstof.

Læs mere på Fødevarestyrelsens hjemmeside om fodermidler.