Gult kort-ordningen

Griseproducenten får et Gult kort af Fødevarestyrelsen, hvis vedkommende overskrider de grænseværdier, som Fødevarestyrelsen sætter for antibiotikaforbruget.

Frem til 2009 steg det samlede antibiotikaforbrug til dyr. I forsøget på at stoppe denne stigning indførte Fødevarestyrelsen i 2010 Gult kort-ordningen. Gult kort-ordningen betyder, at hvis en griseproducent med en sundhedsrådgivningsaftale, overskrider de fastsatte grænseværdier for antibiotikaforbrug, modtager vedkommende et påbud om af reducere deres antibiotikaforbrug – et gult kort. Ordningen er målrettet de grisebesætninger, der har et stort og rutinemæssigt forbrug. 

Du kan se de nuværende grænseværdier for antibiotikaforbruget til grise her

Vejledning

For besætningsejere

Her kan du finde information om:

Gult kort

Skærpet tilsyn

Rødt kort

Vidste du...

at alle borgere har adgang til VetStat, hvor man kan følge antibiotikaforbruget.

Læs mere om VetStat her