Skærpet tilsyn

Hvis antibiotikaforbruget i din grisebesætning ved udløb af et påbud om Gult kort, samt i de følgende 12 måneder (overvågningsperioden), overstiger Fødevarestyrelsens fastsatte grænseværdier, vil du kunne påbydes Skærpet tilsyn, hvilket har nogle konsekvenser.

Hvad sker der, hvis din besætnings antibiotikaforbrug overstiger grænseværdierne efter udløb af et påbud om Gult kort?

Du vil modtage et høringsbrev fra Fødevarestyrelsen om, at styrelsen påtænker at påbyde dig at nedbringe antibiotikaforbruget.

I høringsbrevet vil der stå, hvad dine muligheder for at gøre indsigelser mod påbuddet er.

Hvad sker der, når jeg har fået påbudt Skærpet tilsyn?

 • Du får et påbud om, at du skal nedbringe antibiotikaforbruget til under den eller de overskredne grænseværdier senest 5 måneder efter påbuddets datering
  Find information om grænseværdier her
 • Du får et påbud om at få foretaget en supplerende veterinærfaglig vurdering af en af Fødevarestyrelsens godkendte og uvildige dyrlæger
 • Du kan få forbud mod at opbevare og anvende antibiotikaholdige medicin beregnet til opblanding i foder og vand, hvis medicinen er genordineret mere end én gang
 • Du kan få et eller flere uanmeldte kontrolbesøg fra Fødevarestyrelsen i påbudsperioden (kontrolbesøg koster et gebyr)
 • Du vil blive opkrævet gebyr for påbuddet om Skærpet tilsyn

Hvad sker der ved udløb af påbuddet om Skærpet tilsyn (efter 5 måneder)?

Du har fem måneder til at reducere din besætnings antibiotikaforbrug til under grænseværdien. Ved udløb af påbuddet om Skærpet tilsyn, vil du overgå til en 12 måneders overvågningsperiode.

 • Hvis du holder dig under grænseværdien (hvis du ved udløb af påbuddet om Skærpet tilsyn, samt i de 12 måneder, du er i overvågningsperioden, holder dit antibiotikaforbrug under grænseværdien, vil du efter de 12 måneder overgå til normal overvågning for Gult kort)
 • Hvis du ikke holder dig under grænseværdien (hvis du ved udløb af påbuddet om Skærpet tilsyn, samt i de 12 måneder, du er i overvågningsperioden, ikke holder dit antibiotikaforbrug under grænseværdien, vil du kunne påbydes Rødt kort, og du vil modtage et høringsbrev fra Fødevarestyrelsen)
  Find information om Rødt kort her

 

Høringssvar vedr. svinebesætninger i høring om Skærpet tilsyn

Her kan du indsende høringssvar vedr. svinebesætninger i høring om Skærpet tilsyn:

Indsend høringssvar

Hvis du er uenig i tildelingen af et påbud om Skærpet tilsyn

Hvis du er uenig i tildelingen af et påbud om Skærpet tilsyn, kan du henvende dig via vores klageformular:

Gå til klageformular