Antibiotikavejledning for svin og kvæg

Læs mere om Fødevarestyrelsens antibiotikavejledninger til dyrlæger for svin og kvæg.

Fødevarestyrelsens antibiotikavejledninger for svin og kvæg henvender sig til alle svine- og kvægpraktiserende dyrlæger i Danmark.

Det er altid en konkret dyrlægefaglig vurdering, om dyr skal behandles med antibiotika. Antibiotikavejledningerne kan anvendes som et hjælpende redskab.

Antibiotikavejledning for kvæg omfatter en fuldstændig liste over alle dansk og EU godkendte antibiotiske stoffer og deres mest almindelige sygdomme samt relaterede agens. Derefter er stofferne kategoriseret efter fem kriterier.

De anbefalede stoffer er markeret med sort skrift, mens de ikke-anbefalede er markeret med blå skrift i selve antibiotikavejledningen. Baggrunden for kategoriseringen i antibiotikavejledningen for kvæg er beskrevet nærmere i en særskilt vejledning.

Læs mere i antibiotikavejledningen for kvæg (xlsx)

Gå til vejledning til antibiotikavejledningen for kvæg (pdf)

Fødevarestyrelsens vejledning om ordinering af antibiotika til svin opdeler antibiotika i tre kategorier.

Kategori 1 omfatter de antibiotikatyper, der bør være dyrlægens førstevalg, hvis det veterinærfagligt vurderes at behandling er påkrævet. Det er for eksempel penicilliner og sulfonamider.

Kategori 2 omfatter de antibiotikatyper, som dyrlægen kun bør ordinere, hvis der er påvist resistens mod præparaterne fra kategori 1. Disse er apramycin, gentamicin og tetracykliner.

Kategori 3 omfatter de antibiotikatyper, som ikke bør bruges til behandling af svin. Det er fluorokinoloner, colistin og 3. og 4. generations cefalosporiner.

Målet er at flytte forbruget væk fra de antibiotikatyper, som er vigtige til behandling af mennesker og i højere grad skaber resistens i bakterierne.​​​

Læs mere i antibiotikavejledningen for svin (pdf)