VetStat for borgere

Alle receptpligtige lægemidler solgt til dyr i Danmark indberettes til VetStat. Som borger har du i VetStat mulighed for at se opgørelser over eksempelvis antibiotikaforbruget i Danmark.

Er du dansk statsborger med NemLog-in eller er du borger fra et land med eID, så kan du få adgang til VetStat, og har mulighed for at se opgørelser over eksempelvis antibiotikaforbruget i Danmark.

Formålet med VetStat

Et af de væsentligste formål med VetStat er at overvåge forbruget af medicin til dyr i Danmark, og på den baggrund igangsætte initiativer, som kan sænke antibiotikaforbruget til dyr. Derudover understøtter VetStat Fødevarestyrelsens kontrol af dyrlæger og medicinforbrug til dyr, samt er et vigtigt redskab i beredskabssituationer.

Det er særligt vigtigt at holde øje med antibiotikaforbruget, fordi et stort forbrug af antibiotika kan føre til en øget forekomst af antibiotikaresistente bakterier.

 

Vidste du...

at alle borgere i Europa via VetStat har adgang til at se opgørelser over antibiotikaforbruget i Danmark.