VetStat for forskere

VetStat bliver blandt andet anvendt til forskning og overvågning af antibiotikaforbruget til dyr i Danmark. Opgørelser over forbruget kan findes direkte i VetStat. Universiteter og andre institutioner indenfor den offentlige forvaltning, som udfører forskningsmæssige opgaver, har ret til at blive tildelt adgang til VetStat.

Opgørelser over antibiotikaforbruget kan findes direkte i VetStat, men som almindelig borger har man kun adgang til miljøoplysninger om indberetninger opgjort i kg aktivt stof.

Forskeradgang til data i VetStat

Som forsker ved et universitet eller anden institution indenfor den offentlige forvaltning, der udfører forskningsmæssige opgaver, kan du få tildelt adgang til informationer om indberetninger i VetStat, som er mere detaljerede end de miljøoplysninger, som øvrige borgere kan tilgå.

Du kan anmode om en forskeradgang til VetStat ved at kontakte Fødevarestyrelsen.

Kontakt Fødevarestyrelsens VetStat-team her