Gødningsimmunisering

Fodring af dyr med et produkt, der indeholder gødning, er ikke tilladt.

I forbindelse med kontrol i besætninger finder Fødevarestyrelsen lejlighedsvist, at landmænd anvender såkaldt gødningsimmunisering til forebyggelse af spædgrisediarré.

Ved gødningsimmunisering forstås indgivelse af gødning fra diarréramte smågrise eller fra andre søer/gylte til gylte før faring med det formål, at gyltene producerer antistoffer, der efterfølgende videregives til smågrisene med modermælken.

​Fodring af dyr med et produkt, der indeholder gødning, er i strid med forordning om markedsføring og anvendelse af foder

Indgivelse af et produkt, der indeholder gødning til dyr med henblik på immunisering, kan desuden være i strid med reglerne om anvendelse af lægemidler til dyr. 

 

Gødning i foder

Det er forbudt at anvende fæces som foder, uanset om det tildeles via foderblanding, herunder i væske eller kapselform, eller på anden vis. Fodring med husdyrgødning i alle former er ikke tilladt efter foderreglerne.

 

Gødning som lægemiddel

Lægemidler defineres i lægemiddelloven som enhver vare, der præsenteres som et egnet middel til behandling eller forebyggelse af sygdomme hos mennesker eller dyr og/eller kan anvendes i eller gives til mennesker eller dyr for at genoprette, ændre eller påvirke fysiologiske funktioner ved at udøve en farmakologisk, immunologisk eller metabolisk virkning eller for at stille en medicinsk diagnose.

Det er Lægemiddelstyrelsens vurdering, at fæces-produkter, der anvendes for at forebygge eller behandle tarminfektion, ofte er at betragte som lægemidler.

Når Lægemiddelstyrelsen har vurderet, at et givet produkt til dyr er omfattet af definitionen på et lægemiddel, gælder Fødevarestyrelsens regler om anvendelse af lægemidler til dyr. Af reglerne fremgår, at der til behandling af dyr skal anvendes lægemidler, der har markedsføringstilladelse til dyr fra Lægemiddelstyrelsen eller fra EU.

Lovstof

Du kan læse om reglerne i markedsføringsforordningen på lovstofsiden "Foder - lovstof",  og om reglerne om dyrlægers anvendelse, udlevering og ordinering af lægemidler til dyr på lovstofsiden "Lægemidler til dyr".