Mistanke om husdyrsygdomme

Danmark har et højt niveau for husdyrsundhed og er fri for en lang række smitsomme husdyrsygdomme. For at opretholde og dokumentere det høje niveau er det nødvendigt at have en intensiv overvågning.

Anmeldepligten er fundamental for overvågningen af husdy​​​rsygdomme. Anmeldepligt betyder, at man skal tilkalde en dyrlæge, hvis man har mistanke om, at ens dyr er smittet med en anmeldepligtig sygdom. 

Dyrlæger, der har mistanke om en anmelde​pligtig sygdom, skal indberette det til den relevante fødevareenhed. De mistanker, der opstår på grund af anmeldepligten, skyldes, at dyret har tegn på sygdom, og er derfor kliniske mistanker.

Mange sygdomme medfører tydelige sygdomstegn, og der er derfor ikke beho​v for særlige overvågningsprogrammer for sådanne sygdomme.

 

For andre sygdomme er det derimod nødvendigt a​t have særlige overvågningsprogrammer, hvor der efter nærmere fastsatte regler bliver udtaget prøver til laboratorieundersøgelser.   Laboratoriemistanker skyldes, at undersøgelserne ikke er tydeligt negative, og der derfor skal foretages yderligere undersøgelser for at finde ud af, om dyret er smittet med ​sygdommen.​

Den pågældende veterinærenhed kan afvise mista​nken. Det sker enten efter en vurdering af sygehistorien eller på baggrund af en klinisk undersøgelse af den berørte besætning.
 
Såfremt mistanken ikke afvises af veterinærenhede​​n, vil der blive udtaget relevante prøver, som efterfølgende fremsendes til laboratorieundersøgelse hos Statens Serum Institut.
 
Resultatet af Statens Serum Instituts laboratorieundersøgelser bliver normalt modtaget efter 1-14 dage, hvorefter mistanken enten bliver ophævet eller dyret/besætningen konstateret smittet.
Besætninger, der er under mistanke om udbrud af en anmeldepligtig husdyrsygdom, bliver normalt underlagt restriktioner (offentligt tilsyn), indtil undersøgelserne er afsluttet.
 
Information​er om sygdomstegn, smittespredning, behandling, bekæmpelse m.v. er beskrevet i faktaarkene for de enkelte sygdomme, som er tilgængelige via sygdomsoversigten over anmeldepligtige husdyrsygdomme.
I Fødevarestyrelsens oversigt kan du finde informationer vedr. aktuelle mistanker om udbrud af anmeldepligtige husdyrsygdomme.
 
Oversigten indeholder kun mistanker om husdyrsygdomme, som find​es i den gældende listebekendtgørelse. Se under "Lovstof og regler".
 

Se Fødevarestyrelsens oversigt over mistanker og tidlige varslinger​​

Informationer om syg​dom​stegn, smittespredning, behandling, b​ekæmpelse, m.v. for de enkelte sygdomme er tilgængelige via sygdomsoversigten over anmeldepligtige husdyrsygdomme.

Hvordan skal dyrlægen reagere ved mistanke om husdyrsygdomme

Som dyrlæge kan du læse mere​​ her om mistanker

Fødevarestyrelsen har lavet dyreartsspecifikke handouts til dyrlægen som skal håndtere en mistanke om husdyrsygdom

Hos kvæg (pdf)
Hos svin (pdf)
Hos fjerkræ (pdf)
Hos heste (pdf)
Hos får og geder (pdf)
Hos smådyr (pdf)

Hvordan skal besætningsejer reagere ved mistanke om husdyrsygdomme

Kontakt straks din dyrlæge hvis du har en mistanke om at dine dyr er smittet med en anmeldepligtig husdyrsygdom.