Mistanke om husdyrsygdomme

Danmark har et højt niveau for husdyrsundhed og er fri for en lang række dyresygdomme. For at opretholde og dokumentere det høje niveau, er det nødvendigt at have en intensiv overvågning.

Anmeldepligten er fundamental for overvågningen af dy​​resygdomme. Anmeldepligt betyder, at man skal tilkalde en dyrlæge, hvis man har mistanke om, at ens dyr er smittet med en anmeldepligtig sygdom. 

Dyrlæger, der har mistanke om en anmelde​pligtig sygdom, skal indberette det til den relevante fødevareenhed. De mistanker, der opstår på grund af anmeldepligten, skyldes, at dyret har tegn på sygdom, og er derfor kliniske mistanker.

Mange sygdomme medfører tydelige sygdomstegn, og der er derfor ikke beho​v for særlige overvågningsprogrammer for sådanne sygdomme.

 

For nogle sygdomme er det nødvendigt a​t have særlige overvågningsprogrammer, hvor der efter fastsatte regler bliver udtaget prøver til laboratorieundersøgelser. En laboratoriemistanker opstår, hvis en prøve efter undersøgelse ikke er tydeligt negative. Der skal så foretages yderligere undersøgelser for at finde ud af, om dyret er smittet med ​sygdommen.​

Når en veterinærenhed er blevet kontaktet om en mistanke om en sygdom, kan den pågældende veterinærenhed afvise mista​nken. Det sker enten efter en vurdering af sygehistorien eller på baggrund af en klinisk undersøgelse af den/de berørte dyr.
 
Såfremt mistanken ikke afvises af veterinærenhede​​n, vil der blive udtaget relevante prøver, som efterfølgende fremsendes til laboratorieundersøgelse hos Statens Serum Institut.
 
Resultatet af Statens Serum Instituts laboratorieundersøgelser bliver normalt modtaget efter 1-14 dage, hvorefter mistanken enten bliver ophævet eller dyret/besætningen konstateret smittet.
Besætninger, der er under mistanke om udbrud af en anmeldepligtig husdyrsygdom, bliver normalt underlagt restriktioner (offentligt tilsyn), indtil undersøgelserne er afsluttet.
 
Information​er om symptomer, smittespredning, behandling og bekæmpelse for de enkelte sygdomme er beskrevet i faktaarkene for de enkelte sygdomme, som er tilgængelige via sygdomsoversigten over anmeldepligtige dyresygdomme.
I Fødevarestyrelsens oversigt kan du finde informationer vedr. aktuelle mistanker om udbrud af anmeldepligtige husdyrsygdomme.
 
Oversigten indeholder kun mistanker om husdyrsygdomme, som find​es i den gældende listebekendtgørelse. Se under "Lovstof og regler".
 

Se Fødevarestyrelsens oversigt over mistanker og tidlige varslinger​​

 

Hvordan skal dyrlægen reagere ved mistanke om husdyrsygdomme

Som dyrlæge kan du læse mere​​ her om mistanker

Fødevarestyrelsen har lavet dyreartsspecifikke handouts til dyrlægen som skal håndtere en mistanke om husdyrsygdom

Hos kvæg
Hos svin
Hos fjerkræ
Hos heste
Hos får og geder
Hos smådyr

Hvordan skal besætningsejer reagere ved mistanke om husdyrsygdomme

Kontakt straks din dyrlæge hvis du har en mistanke om at dine dyr er smittet med en anmeldepligtig husdyrsygdom.