Lister over godkendte og registrerede veterinærvirksomheder

Fødevarestyrelsen offentliggør lister over f.eks. godkendte sammenbringningsvirksomheder, godkendte avlsmaterialevirksomheder og andre veterinære virksomheder.

Denne side indeholder en lister over godkendte virksomheder på det veterinære og det zootekniske område.

Liste over godkendte virksomheder, der beskæftiger sig med sammenbringning af hovdyr, i henhold til artikel 94, stk. 1, litra a, i forordning 2016/429

Liste over godkendte sædopsamlingsstationer for kvæg i henhold til artikel 94, stk. 1, litra b, i forordning 2016/429

Liste over godkendte avlsmaterialeopbevaringsstationer for kvæg, i henhold til artikel 94, stk. 1, litra b, i forordning 2016/429

Liste over godkendte sædopsamlingsstationer for svin, i henhold til artikel 94, stk. 1, litra b, i forordning 2016/429

Liste over godkendte sædopsamlingsstationer for får og geder, i henhold til artikel 94, stk. 1, litra b, i forordning 2016/429

Liste over godkendte avlsmaterialeopbevaringsstationer for får og geder, i henhold til artikel 94, stk. 1, litra b, i forordning 2016/429

Liste over godkendte sædopsamlingsstation for heste, i henhold til artikel 94, stk. 1, litra b, i forordning 2016/429

Liste over godkendte avlsmaterialeopbevaringsstationer for heste, i henhold til artikel 94, stk. 1, litra b, i forordning 2016/429

Liste over godkendte embryoopsamlingshold og/eller embryoproduktionshold, i henhold til artikel 94, stk. 1, litra b, i forordning 2016/429

Liste over karantænefaciliteter eller centre, der er godkendt med henblik på import af fugle, bortset fra fjerkræ – Under opdatering

Liste over fjerkrævirksomheder (direktiv 90/539/EØF) – Under opdatering

Liste over godkendte zoovirksomheder med status af afgrænset virksomhed, i henhold artikel 95 i forordning 2016/429

Liste over godkendte virksomheder med status afgrænset virksomhed, bortset fra zoovirksomheder, i henhold til artikel 95 i forordning 2016/429