Godkendelse af akvakulturvirksomheder

I dyresundhedsloven, der skal anvendes fra den 21. april 2021, er der krav om, at en række akvakulturvirksomheder skal godkendes.

Ifølge dyresundhedsloven og den supplerende forordning 2020/691 er der en række akvakulturvirksomhedstyper, der ikke blot skal registreres i CHR, men derimod godkendes. Om en akvakulturvirksomhed skal godkendes, afhænger af de aktiviteter, som virksomheden har.

Oversigt med vejledning til, hvilke danske akvakulturvirksomheder, der skal godkendes, registreres eller er fritaget

I Danmark er det Fødevarestyrelsen, som godkender disse virksomheder. Virksomheden må ikke starte deres aktiviteter, før de har modtaget en godkendelse fra Fødevarestyrelsen.

Allerede autoriserede akvakulturvirksomheder skal ikke godkendes på ny

De akvakulturvirksomhedstyper, der allerede i dag er omfattet af tilsvarende krav om autorisation, vil betragtes som værende godkendt efter reglerne i dyresundhedsloven. De skal derfor ikke søge om at blive godkendt på ny. De skal dog fra og med den 21. april 2021 leve op til de betingelser, som fremgår af dyresundhedsloven, og de vil fremadrettet blive kontrolleret efter disse regler.

Sådan får du din akvakulturvirksomhed godkendt

Udfyld oplysninger i CHR registreret

For at få akvakulturvirksomheden godkendt, skal operatøren af akvakulturvirksomheden, som led i godkendelsen, i CHR registreret bl.a. først registrere disse oplysninger:

  • Operatørens (ejers) navn og adresse
  • Akvakulturvirksomhedens adresse og en beskrivelse af dens faciliteter
  • Arterne, kategorierne og mængden (antal, volumen eller vægt) af akvakulturdyr, som er relevante for godkendelse, og som holdes på virksomheden
  • Akvakulturvirksomhedstypen
  • Vandforsyning til og udledning af vand fra virksomheden

Gå til CHR registreret

Send ansøgning

Operatøren af akvakulturvirksomheden skal derefter sende en ansøgning til Fødevarestyrelsen, ved brug af denne blanket: 

Ansøg om godkendelse af akvakulturvirksomhed (pdf) 

Fødevarestyrelsen besøger virksomheden for endelig godkendelse

Der er en række indretnings- og driftsmæssige krav, der skal være opfyldt for at blive og fortsat være godkendt.

Fødevarestyrelsen besøger akvakulturvirksomheden efter modtagelse af alle relevante oplysninger, for at se om den kan godkendes. Akvakulturvirksomheden godkendes med et unikt godkendelsesnummer i CHR og ved en godkendelsesskrivelse, såfremt alle krav er opfyldt.

Lovstof

Akvakulturvirksomheder skal godkendes efter dyresundhedsloven

Akvakulturvirksomheder skal godkendes efter dyresundhedslovens (2016/429) artikel 176, stk. 1 (visse akvakulturvirksomheder), artikel 177 (en gruppe af akvakulturvirksomheder), artikel 178, litra a (status som afgrænset akvakulturvirksomhed), og artikel 179 (sygdomsbekæmpelsesvirksomheder for akvatiske fødevarer).

Dyresundhedsloven - lovstof