Autorisation som dyrlæge

Hvis du ønsker at virke som dyrlæge i Danmark, skal du søge om tilladelse hos Fødevarestyrelsen.

Sådan får du autorisation til ​at a​​rbejde som dyrlæge i Danmark

Du skal opfylde forskellige krav, før du kan opnå autorisationen. Kravene afhænger af, om du har taget din eksamen i enten Danmark, EU eller et helt tredje land:

Autorisation med dyrlægeeksamen fra Danmark

Autorisation med dyrlægeeksamen fra EU (samt Schweiz, Island, Liechtenstein og Norge)

Autorisation med dyrlægeeksamen fra et tredje land (hverken Danmark, EU samt Schweiz, Island, Liechtenstein og Norge)

Oversigt over autoriserede dyrlæger i Danmark

Åben oversigt over autoriserede dyrlæger i Danmark (regneark)