Dyrlægeeksamen fra Danmark

For at opnå tilladelse til at virke som dyrlæge i Danmark skal du gøre følgende:

Hent og udfyld ansøgningsskemaet

Ansøgning om autorisation som dyrlæge (pdf)

Vedlæg følgende som dokumentation

  • En kopi af dit eksamensbevis/diplom eller
  • En erklæring vedrørende sidste dato for censur fra eksamensadministrationen ved Københavns Universitet i form af en karakterudskrift (blanket RA060U), der kan bestilles elektronisk fra eksamensadministrationen.

    Blanketnummeret RA060U skal fremgå øverst i højre side af blanketten, og blanketten skal være stemplet og underskrevet af Det Sundhedsvidenskabelige Fakultet (KU SUND).

Send ansøgningsskema og dokumentation til Fødevarestyrelsen

Fødevarestyrelsen
Stationsparken 31
2600 Glostrup

Mærk kuverten "Dyrlæge"

Bemærk: Dit ansøgningsskema skal være underskrevet med blå kuglepen

Fødevarestyrelsen vender tilbage til dig

Fødevarestyrelsen træffer en afgørelse om autorisation senest fire uger efter modtagelsen af din ansøgning. Du vil få besked umiddelbart herefter.