Midlertidigt virke som veterinærtekniker

Veterinære teknikere kan assistere dyrlæger i forbindelse med forskellige opgaver. På denne side kan du se, hvordan du anmelder midlertidigt eller lejlighedsvist virke som veterinærtekniker. Du kan søge om autorisation, hvis du er dansk statsborger eller statsborger i et andet EU-land.

Ansøg om midlertidigt virke som veterinærtekniker

Skal du midlertidigt eller lejlighedsvist udføre opgaver som veterinærtekniker, er det ikke nødvendigt at blive autoriseret som veterinærtekniker. Du kan nøjes med blot at anmelde midlertidigt virke som veterinærtekniker til Fødevarestyrelsen,

Anmeldelsen om midlertidigt eller lejlighedsvist virke skal indeholde disse oplysninger:

  • Dokumentation for nationalitet (fx kopi af passet)

  • Attestation for, at den vete​rinære tekniker lovligt kan udføre sit erhverv, og at det på tidspunktet for udstedelsen af attestationen ikke forbydes vedkommende at udøve denne virksomhed

  • Bevis for de erhvervsmæssige kvalifikationer

Send din ansøgning til:

Fødevarestyrelsen
Stationsparken 31
DK - 2600 Glostrup

Mærk kuverten "Veterinærtekniker"