Tilladelse til anvendelse af betegnelsen specialdyrlæge

Dyrlæger, der ønsker at anvende betegnelsen specialdyrlæge, skal søge Fødevarestyrelsen om tilladelse.

Betingelser, der skal opfyldes​

Søger du om tilladelse til anvendelse af betegnelsen specialdyrlæge efter den 1. juli 2017 skal du opfylde en række betingelser: 

  1. Du skal være autoriseret dyrlæge.
  2. Du skal have gennemført og bestået en dansk akkrediteret masteruddannelse eller et efteruddannelsesforløb af mindst 3 års varighed, der kan sidestilles med en masteruddannelse. Masteruddannelsen skal være relevant for specialet og skal indeholde enten en fagdyrlægeuddannelse forestået af Den Danske Dyrlægeforening eller et arbejds- og uddannelsesforløb, der kan sidestilles med en fagdyrlægeuddannelse.
  3. Du skal have mindst 4 års klinisk eller praktisk erfaring inden for det pågældende speciale.
  4. Du skal have erhvervet supplerende praktisk relevant specialviden. Denne viden kan være erhvervet ved studieophold af samlet 8 ugers varighed, heraf minimum 6 ugers internationalt studieophold, som skal have været ved et EAEVE- eller AVMA-akkrediteret udenlandsk universitet, der i væsentligt omfang beskæftiger sig med emner inden for specialet. I forbindelse med studieopholdet skal der kunne gives direkte supervision af en europæisk (EBVS) eller amerikansk (ABVS) board certificeret diplomat indenfor specialet.
    • Du kan også have erhvervet praktisk relevante specialviden ved ophold i en specialiseret virksomhed, hvor specialet praktiseres, og hvor supervision gives af personer, der er anerkendte nationale eller internationale eksperter. Det kan f.eks. være EBVS diplomater, ABVS diplomater, danske specialdyrlæger, professorer eller lektorer indenfor det ansøgte speciale.
  5. Du skal have haft klinisk eller praktisk arbejde af betydeligt omfang inden for specialet, dokumenteret i form af en case log.
  6. Du skal have deltaget i mindst fem specialerelevante internationale kongresser i de seneste 5 år forud for ansøgningstidspunktet, med højest to kongresser pr. år.
  7. Du skal have udarbejdet minimum to nationale publikationer i anerkendte tidsskrifter indenfor specialet, heraf den ene med peer review. Eller også skal du have medvirket på en international publikation i et anerkendt tidsskrift indenfor specialet og i den forbindelse have udarbejdet en national publikation indenfor specialet med peer review.

Særligt vedrørende europæisk og amerikansk diplomate-status

Du kan også få tilladelse til at betegne dig som specialdyrlæge, hvis du er autoriseret dyrlæge og har erhvervet certificering indenfor et speciale ved European Board of Veterinary Specialisation (EBVS) eller ved American Board of Veterinary Specialties (ABVS).

Ansøgning om tilladelse til anvendelse af betegnelsen specialdyrlæge

Inden du søger Fødevarestyrelsen om tilladelse, skal du indhente en udtalelse fra Specialdyrlægeudvalget under Københavns Universitet. Specialdyrlægeudvalget vurderer om du opfylder de krav, der er fastsat i bekendtgørelse nr. 569 af 24. maj 2017 om specialdyrlæger. Kravene er også oplistet ovenfor.

Du kan tage kontakt til Specialdyrlægeudvalget på e-mail: 

specialdyrlaege@sund.ku.dk 

Når Specialdyrlægeudvalget har vurderet, at du opfylder de krav, der er fastsat i bekendtgørelsen, vil udvalget sende en udtalelse til dig. Du kan herefter søge Fødevarestyrelsen om tilladelse. Udtalelsen skal være vedlagt din ansøgning. 

Fødevarestyrelsen vil herefter træffe en afgørelse vedr. din ansøgning.

Ansøgning om tilladelse til at anvende betegnelsen specialdyrlæge skal sendes til Fødevarestyrelsen. Ansøgningen kan sendes elektronisk eller med post til:

Fødevarestyrelsen
Stationsparken 31
2600 Glostrup

Skriv i emnefeltet, eller mærk konvolutten "Specialdyrlæge".

Fødevarestyrelsen sender en kvittering for modtagelse af din ansøgning.

Hvis Fødevarestyrelsen har brug for yderligere oplysninger for at behandle din ansøgning, vil Fødevarestyrelsen tage kontakt til dig.