Autorisation som veterinærtekniker

En autoriseret veterinærtekniker kan assistere dyrlæger med forskellige opgaver - fx i forbindelse med udtagning af blodprøver. Du kan søge om autorisation som veterinærtekniker, hvis du er dansk statsborger eller statsborger i et andet EU-land.

For at opnå tilladelse til at virke som veterinærtekniker i Danmark skal du kunne svare bekræftende på følgende:

  • Du arbejder under en dyrlæges ledelse og ansvar
  • Du har modtaget undervisning i en række grundlæggende områder i forhold til autorisationen

Ansøgning

Du skal skrive en ansøgning, der svarer på disse spørgsmål:

  • Hvilken slags diagnostiske prøver skal du udtage?
  • Hvilket formål skal de diagnostiske prøver bruges til?

NB. Du skal vedlægge dokumentation for den undervisning, du har modtaget af en dyrlæge - fx i form af en erklæring fra dyrlægen.

Send din ansøgning til

Fødevarestyrelsen
Stationsparken 31
2600 Glostrup

Mærk kuverten "Veterinærtekniker"

Du kan også vælge at sende din ansøgning og din dokumentation elektronisk:

Ansøg om tilladelse til at virke som veterinærtekniker i Danmark (virk.dk)

Midlertidigt virke som veterinærtekniker

Hvis du kun midlertidigt eller lejlighedsvis skal udføre veterinærtekniske opgaver, kan du nøjes med at ansøge om midlertidigt virke som veterinærtekniker

Læs mere om midlertidigt virke som veterinærtekniker