Blanketter til flytning af dyr

Blanketter til baggrundserklæring, registrering som importør og eksportør af levende dyr og hvalpe-killinge erklæring

Anvendes til registrering af importør/eksportør af levende dyr og avlsmateriale.

Hvis du allerede er registre​​ret som eksportør i Eks​​portportalen, skal du ikke anvende denne blanket.

Hvis du ved, ​at du kommer til at anvend​​e Eksportportalen til at booke tid til syn af de dyr, som du vil udføre, så behøver du heller ikke at anvende denne blanket, da du skal oprette dig som eksportør i Eksportportalen for at kunne anvende systemet.​

Hvis du planlægger at eksportere til tredjelande, skal du være opmærksom på de særlige krav og procedurer herfor.

Udfyld blanket (pdf)

​​​​Fra den 17. oktober 2021 skal nye EU certifikatregler anvendes, når tamkvæg flyttes til andre medlemsstater (inkl. samhandelslande som Norge og Schweiz). 

De nye certifikatkrav fremgår af EU's dyresundhedslov, som du kan læse mere om på denne side:

Fødevarestyrelsen har udarbejdet nedenstående nye skrivbare blanket, som sikrer, at embedsdyrlægen modtager de nødvendige oplysninger til brug for udstedelsen af sundhedscertifikat.

Udfyld blanket (pdf)

Der er desuden udarbejdet en vejledning til, hvordan du udfylder den skrivbare erklæring, som du finder link til herunder.

Åbn vejledning (pdf)

​​​​Fra den 17. oktober 2021 skal nye EU certifikatregler anvendes, når tamsvin flyttes til andre medlemsstater (inkl. samhandelslande som Norge og Schweiz). 

De nye certifikatkrav fremgår af EU's dyresundhedslov, som du kan læse mere om på denne side:

Fødevarestyrelsen har udarbejdet nedenstående nye skrivbare blanket, som sikrer, at embedsdyrlægen modtager de nødvendige oplysninger til brug for udstedelsen af sundhedscertifikat.

Udfyld blanket (pdf)

Der er desuden udarbejdet en vejledning til, hvordan du udfylder den skrivbare erklæring, som du finder link til herunder.

Åbn vejledning (pd)

​​​Fra den 17. oktober 2021 skal nye EU certifikatregler anvendes, når dyr af hestefamilien flyttes til andre medlemsstater (inkl. samhandelslande som Norge og Schweiz). 

Med dyr af heste familien menes dyr tilhørende slægten Equus (herunder heste, æsler og zebraer) samt dyr fremkommet ved krydsning heraf.

De nye certifikatkrav fremgår af EU's dyresundhedslov, som du kan læse mere om på denne side:

Gå til Dyresundhedsloven

Fødevarestyrelsen har udarbejdet nedenstående nye skrivbare blanket, som sikrer, at embedsdyrlægen modtager de nødvendige oplysninger til brug for udstedelsen af sundhedscertifikat.

Udfyld blanket (pdf)

Der er desuden udarbejdet en vejledning til, hvordan du udfylder den skrivbare erklæring, som du finder link til herunder.

Åbn vejledning (pdf)

 

 

Baggrundserklæringen skal udfyldes af biavleren og den Offentlige Bisygdomsbekæmpelse, og afleveres til Fødevarestyrelsens embedsdyrlæger i forbindelse med udstedelse af dyresundhedscertifikat til flytning af bier og humlebier til anden medlemsstat i EU.

Hent blanket (pdf)

Denne erklæring skal anvendes i forbindelse med kommerciel flytning af unge hunde, katte og fritter, som er under 12 uger gamle og endnu ikke er vaccineret imod rabies, eller er mellem 12 og 16 uger gamle og har fået foretaget en rabiesvaccination, men hvor vaccinen endnu ikke er gyldig.

Erklæringen skal ledsage hvalpen/killingen under flytningen.

Udfyld blanket (pdf)

Denne erklæring skal anvendes i forbindelse med privat flytning af unge hunde, katte og fritter, som er under 12 uger gamle og endnu ikke er vaccineret imod rabies, eller er mellem 12 og 16 uger gamle og har fået foretaget en rabiesvaccination, men hvor vaccinen endnu ikke er gyldig.

Erklæringen skal ledsage hvalpen/killingen under flytningen.

Hent erklæring