Økonomisk virksomhed i transportforordningen

Reglerne i transportforordningen gælder, når din transport sker i forbindelse med økonomisk virksomhed

Hvis du transporterer pattedyr, fugle, krybdyr, padder og fisk, skal du være opmærksom på, om transporten er omfattet af transportforordningens regler. Den enkelte transport er omfattet, hvis den finder sted i forbindelse med økonomisk virksomhed.

Økonomisk virksomhed er ikke nærmere defineret i transportforordningen.

Transporten er som udgangspunkt omfattet af økonomisk virksomhed, hvis:

  • der i forbindelse med transporten udveksles penge, tjenesteydelser eller varer, eller
  • transporten direkte eller indirekte medfører eller har til formål at indbringe et udbytte.

Det er altid en konkret vurdering, om din transport af dyr sker i forbindelse med økonomisk virksomhed.