Spørgsmål og svar om transport af heste for privatpersoner

Det kan være vanskeligt at foretage den konkrete vurdering af, om en specifik transport foretages i forbindelse med økonomisk virksomhed. Derfor har Fødevarestyrelsen svaret på en række ofte stillede spørgsmål.
Med forbehold for, at der altid skal foretages en konkret vurdering, kan Fødevarestyrelsens svar bruges som et vejledende udgangspunkt.

Må jeg som privatperson køre min egen eller en anden privatpersons hest til et dyrskue eller et avlsarrangement uden at opfylde kravene i Transportforordningen?

Ja, det vil som udgangspunkt falde uden for definitionen på en transport i forbindelse med økonomisk virksomhed. Det samme gør sig gældende, hvis du låner en rideskoles hest.

Bemærk, at transport i forbindelse med kåringer og udstillinger kan være omfattet af Transportforordningens område, hvis dyrets handelsværdi forventes at blive øget væsentligt ved deltagelse i det konkrete arrangement, og hvor der eventuelt forventes udbetalt store pengepræmier. 

Må jeg som privatperson køre min egen eller en anden privat persons hest til et ridestævne her i landet (herunder spring, dressur, ringridning, westernridning, ponytrav, handicapridning o. lign.) uden at opfylde kravene i Transportforordningen?

Ja, det vil som udgangspunkt falde uden for definitionen på transport i forbindelse med økonomisk virksomhed. Det samme gør sig gældende, hvis du låner en rideskoles hest. 

For eksempel må du gerne køre dit barns hest til et stævne her i landet uden at opfylde kravene i Transportforordningen.

Bemærk, at transport til og fra FEI-stævner dog som udgangspunkt vil være omfattet af Transportforordningens område.

Må jeg som privatperson transportere min hest til skovturs- eller fritidsbrug uden at opfylde kravene i Transportforordningen?

Ja, det vil som udgangspunkt falde uden for definitionen på transport i forbindelse med økonomisk virksomhed.

Må jeg som privatperson transportere min hest til slagtning uden at opfylde kravene i Transportforordningen? 

Ja. Hvis der er tale om en privatpersons enkeltstående transport af heste til slagtning, vil det som udgangspunkt falde uden for Transportforordningens anvendelsesområde. 

Må jeg som privatperson transportere min hest i forbindelse med, at jeg køber eller sælger den uden at opfylde kravene i Transportforordningen? 

Ja. Hvis der er tale om en privatpersons enkeltstående transport af heste i forbindelse med køb eller salg, vil det som udgangspunkt falde uden for Transportforordningens anvendelsesområde. 

Vil det være en transport i forbindelse med økonomisk virksomhed, hvis jeg kører hesten i min firmabil eller låner en rideskoles bil og/eller trailer til transporten? 

Nej, det vil det som udgangspunkt ikke være. Hvis chaufføren derimod er ansat på en rideskole, kan det diskuteres, om transporten sker som led i vedkommendes ansættelse og dermed er en erhvervsmæssig transport. Er det tilfældet, skal Transportforordningens krav som udgangspunkt være opfyldt.