Status på udbetalingerne

Fødevarestyrelsen er i gang med at udbetale erstatninger til minkvirksomheder.

 

Som udgangspunkt oversender Fødevarestyrelsen udbetalinger til Landbrugsstyrelsen en-to dage om ugen. Her på siden kan du se, hvor mange udbetalinger der er foretaget på de enkelte udbetalingstyper. Bemærk, at minkvirksomheder med flere besætninger kan have modtaget mere end én udbetaling pr. udbetalingstype.

Beløbene er de faktiske udbetalte beløb fra januar 2021 og frem, det vil sige med moms på honorarerne.

Vi opdaterer som udgangspunkt tabellen hver fredag, hvor man vil kunne se de senest opdaterede nøgletal om udbetalingerne.

Status på ansøgninger efter den forenklede model

Minkvirksomheder har kunnet søge erstatning efter den forenklede model siden den 1. oktober 2023. 

Minkvirksomheder, der har søgt forenklet model: 16

Tal opdateret den. 24. november 2023

​​​​​​​​​Status på igangværende udbetalinger 24. november 2023

Udbetalingstype Udbetalinger på cvr niveau* Det samlede beløb
Forhøjet forskud på endelig nedlukning 442 1.953.308.774 kr.
Endelig nedlukningserstatning** 42 325.180.929 kr.
Sagkyndig bistand 49 9.997.939 kr.
Sagkyndig bistand følgeerhverv 9 330.590 kr.
Aconto følgeerhverv 18 182.245.798 kr.
Værdisikring 16 10.573.131 kr.
Dvalekompensation 1 279.413 kr.
Det samlede beløb udbetalt   2.481.916.574 kr.

* Flere udbetalinger til samme cvr, tæller kun 1 gang.
** Udbetalingerne dækker endelig nedlukningserstatning og passiv bevarelse.

Status på øvrige udbetalinger 24. november 2023

Udbetalingstyper Antal udbetalinger* Det samlede beløb 
Honorarer 783 481.690.904 kr.
Forskud på erstatning for skindværdi 849 987.297.360 kr.
Tempobonus 1.184 497.763.570 kr.
Endelig skinderstatning 855 944.243.437 kr.
Andre destruerede mink og skind (nedfrosne mink) 753 8.965.475 kr.
Driftstabserstatning 1.161 609.089.304 kr.
Kompensation for eget arbejde ifm. aflivning 161 2.464.520 kr.
Forskud på nedlukningserstatning 830 3.106.964.477 kr.
Engangsbeløb til dækning af nedlukningsomkostninger 1.170 93.540.709 kr.
Ekstraordinære rimelige omkostninger og tab 238 21.231.821 kr.
Det samlede beløb udbetalt 7.983 6.753.251.577 kr.

* Flere udbetalinger kan vedrøre samme minkvirksomheder.