Status på udbetalingerne

Fødevarestyrelsen er i gang med at udbetale erstatninger til minkvirksomheder.

Som udgangspunkt oversender Fødevarestyrelsen udbetalinger til Landbrugsstyrelsen en-to dage om ugen. Her på siden kan du se, hvor mange udbetalinger der er foretaget på de enkelte udbetalingstyper. Bemærk, at minkvirksomheder med flere besætninger kan have modtaget mere end én udbetaling pr. udbetalingstype.

Beløbene er de faktiske udbetalte beløb fra januar 2021 og frem, det vil sige med moms på honorarerne.

Vi opdaterer som udgangspunkt tabellen hver fredag, hvor man vil kunne se de senest opdaterede nøgletal om udbetalingerne.

​​​​​​​​​Status på igangværende udbetalinger 15. september 2023

Udbetalingstype Udbetalinger på cvr niveau* Det samlede beløb
Forhøjet forskud på endelig nedlukning 354 1.605.132.031 kr.
Endelig nedlukningserstatning** 31 226.810.736 kr.
Sagkyndig bistand 34 6.540.231 kr.
Sagkyndig bistand følgeerhverv 7 300.590 kr.
Aconto følgeerhverv 6 72.666.628 kr.
Dvalekompensation 1 279.413 kr.
Det samlede beløb udbetalt   1.911.729.630 kr.

* Flere udbetalinger til samme cvr, tæller kun 1 gang.
** Udbetalingerne dækker endelig nedlukningserstatning og passiv bevarelse.

Status på øvrige udbetalinger 15. september 2023

Udbetalingstyper Antal udbetalinger* Det samlede beløb 
Honorarer 783 481.690.904 kr.
Forskud på erstatning for skindværdi 849 987.297.360 kr.
Tempobonus 1.184 497.763.570 kr.
Endelig skinderstatning 855 944.243.437 kr.
Andre destruerede mink og skind (nedfrosne mink) 753 8.965.475 kr.
Driftstabserstatning 1.161 609.089.304 kr.
Kompensation for eget arbejde ifm. aflivning 161 2.464.520 kr.
Forskud på nedlukningserstatning 830 3.106.964.477 kr.
Engangsbeløb til dækning af nedlukningsomkostninger 1.167 93.220.709 kr.
Ekstraordinære rimelige omkostninger og tab 237 21.202.454 kr.
Det samlede beløb udbetalt 7.980 6.752.902.210 kr.

* Flere udbetalinger kan vedrøre samme minkvirksomheder.