Status på udbetalinger og ansøgninger

Fødevarestyrelsen er i gang med at udbetale erstatninger til minkvirksomheder.

Som udgangspunkt oversender Fødevarestyrelsen udbetalinger til Landbrugsstyrelsen en-to dage om ugen. Her på siden kan du se, hvor mange udbetalinger der er foretaget på de enkelte udbetalingstyper. Bemærk, at minkvirksomheder med flere besætninger kan have modtaget mere end én udbetaling pr. udbetalingstype.

Beløbene er de faktiske udbetalte beløb fra januar 2021 og frem, det vil sige med moms på honorarerne.

Vi opdaterer som udgangspunkt tabellen hver fredag, hvor man vil kunne se de senest opdaterede nøgletal om udbetalingerne.

Status på ansøgninger

Minkvirksomheder har kunnet søge erstatning efter den forenklede model siden den 1. oktober 2023 og har indtil den 31. december 2024 til at indsende deres ansøgning.

  • Minkvirksomheder, der indtil videre har søgt forenklet model: 131

Minkvirksomheder kunne indtil den 1. ​april 2022 søge enten nedlukningserstatning eller dvalekompensation. Dvaleansøgere kunne derefter ændre valg til permanent nedlukning indtil 31. december 2023. 

  • Minkvirksomheder, der har søgt nedlukningserstatning: ​1.229
  • Minkvirksomheder, der har søgt dvalekompensation: 4

Tal opdateret den 12. juli 2024.

​​​​​​​​​Status på igangværende udbetalinger 12. juli 2024

Udbetalingstype Udbetalinger på cvr niveau* Det samlede beløb
Forhøjet forskud på endelig nedlukning 495 2.158.095.785 kr.
Endelig nedlukningserstatning skemalagt model** 78 731.459.271 kr.
Endelig nedlukningserstatning forenklet model*** 37 278.615.908 kr.
Sagkyndig bistand skemalagt model 81 17.555.388 kr.
Sagkyndig bistand forenklet model 41 5.055.000 kr.
Sagkyndig bistand følgeerhverv 13 481.211 kr.
Aconto følgeerhverv 30 226.460.583 kr.
Værdisikring 608 266.976.737 kr.
Dvalekompensation 1 279.413 kr.
Det samlede beløb udbetalt   3.684.979.296 kr.

* Flere udbetalinger til samme cvr, tæller kun 1 gang.

** Udbetalingerne dækker endelig nedlukningserstatning efter skemalagt model og passiv bevarelse.

***Udbetalingerne dækker endelig nedlukningserstatning efter forenklet model og faste omkostninger. 

 

Status på øvrige udbetalinger 12. juli 2024

Udbetalingstyper Antal udbetalinger* Det samlede beløb 
Honorarer 783 481.690.904 kr.
Forskud på erstatning for skindværdi 849 987.297.360 kr.
Tempobonus 1.184 497.763.570 kr.
Endelig skinderstatning 855 944.243.737 kr.
Andre destruerede mink og skind (nedfrosne mink) 754 8.966.483 kr.
Driftstabserstatning 1.161 609.089.304 kr.
Kompensation for eget arbejde ifm. aflivning 161 2.464.520 kr.
Forskud på nedlukningserstatning 830 3.106.964.477 kr.
Engangsbeløb til dækning af nedlukningsomkostninger 1.173 93.780.709 kr.
Ekstraordinære rimelige omkostninger og tab 241 21.559.270 kr.
Det samlede beløb udbetalt 7.991 6.753.820.334kr.

* Flere udbetalinger kan vedrøre samme minkvirksomheder.