Mad med hjem fra rejsen

Her kan du læse om reglerne for, hvad du som privat person må tage med hjem fra udlandet.

Det er ikke alle fødevarer eller andre varer af animalsk oprindelse, du må tage med hjem til Danmark. For at undgå indførsel og spredning af smitsomme husdyrsygdomme gælder der særlige regler for disse varer.

Indførsel fra EU og fra lande med samhandelsstatus

Samhandelslande for alle animalske varer er Andorra, Island, Liechtenstein, Norge, San Marino og Schweiz.

Grønland og Færøerne er samhandelslande for fiskevarer. For alle andre varer gælder det, som er beskrevet i afsnittet: Indførsel fra tredjelande (lande uden for EU).

Du kan indføre animalske fødevarer og andre varer af animalsk oprindelse fra EU- og samhandelslande til privat brug uden tilladelse og uden mængdebegrænsning. Dette gælder, hvis du indfører varerne i din egen bagage i forbindelse med din indrejse eller i umiddelbar tilknytning til din indrejse. Herudover må du modtage varerne som privat pakke.

Varerne skal være bestemt til eget brug.

Udbrud af smitsom husdyrsygdom

Hvis der er udbrud af smitsomme dyresygdomme, kan der være fastsat restriktioner for den private indførsel af animalske varer. Fødevarestyrelsen anbefaler, at du orienterer dig hos veterinærmyndighederne i de enkelte EU- og samhandelslande, da de har den sidste nye information om eventuelle udbrud af dyresygdomme i deres område.​

Aktuelle anbefalinger 

På grund af forekomst eller udbrud af smitsomme dyresygdomme advarer Fødevarestyrelsen stærkt imod, at du indfører fødevarer eller andre varer af de dyrearter, der er nævnt nedenfor under de enkelte lande.

Bulgarien

Fødevarer og andre produkter af svin, inkl. vildsvin (Afrikansk Svinepest).

Estland

Fødevarer og andre produkter af svin, inkl. vildsvin (Afrikansk Svinepest).

Italien (Sardinien)

Fødevarer og andre produkter af svin, inkl. vildsvin (Afrikansk Svinepest).

Letland

Fødevarer og andre produkter af svin, inkl. vildsvin (Afrikansk Svinepest, Klassisk Svinepest).

Litauen

Fødevarer og andre produkter af svin, inkl. vildsvin (Afrikansk Svinepest).

Polen

Fødevarer og andre produkter af svin, inkl. vildsvin (Afrikansk Svinepest).

Rumænien

Fødevarer og andre produkter af svin, inkl. vildsvin (Afrikansk Svinepest).

Slovakiet

Fødevarer og andre produkter af svin, inkl. vildsvin (Afrikansk Svinepest).

Tjekkiet

Fødevarer og andre produkter af svin, inkl. vildsvin (Afrikansk Svinepest).

Tyskland

Fødevarer og andre produkter af svin, inkl. vildsvin (Afrikansk Svinepest).

Ungarn

Fødevarer og andre produkter af svin, inkl. vildsvin (Afrikansk Svinepest).

Fødevarestyrelsen har ingen restriktioner, når det gælder privat indførsel af ikke-animalske (vegetabilske) fødevarer fra EU- og samhandelslande.

Indførsel fra tredjelande (lande uden for EU)

Tredjelande er lande som ikke er med i EU eller er et samhandelsland (se ovenfor). Eksempler på tredjelande er USA, New Zealand, Kina, Thailand, Tyrkiet, Storbritannien med mange flere.

Bemærk, at for indførsel fra Andorra, Island, Liechtenstein, Norge, San Marino og Schweiz samt ved indførsel af fiskevarer fra Færøerne og Grønland, skal du følge de regler, der gælder for indførsel fra EU- og samhandelslande.

Da der er risiko for at indføre smitsomme husdyrsygdomme som afrikansk svinepest og mund- og klovesyge, er der strenge regler for, hvad du som privat må indføre. Reglerne for privat indførsel er EU-regler. Det vil sige, at det er de samme regler, som gælder i alle EU-lande, inkl. Danmark og Grønland. 

Reglerne for pr​​iva​​​t indførsel af animalske varer fra tredjeland findes i forordning 2019/2122

Vær dog opmærksom på, at der ved udbrud af smitsomme dyresygdomme i et tredjeland kan være fastsat restriktioner for indførsel af animalske varer. I disse tilfælde er privat indførsel ikke tilladt. 

Produktkategorier

Disse fødevarer må ikke indføres.

Færøerne og Grønland

Færøerne og Grønland er undtaget fra forbuddet. Du må dog højst indføre 10 kg i alt af disse animalske varer fra Færøerne og Grønland.

Særlige undtagelser

Modermælkserstatninger i pulverform, babymad og special-fødevarer, der er påkrævet af medicinske årsager, kan indføres fra alle tredjelande, hvis der er tale om:

 • Færdigpakkede, varemærkebeskyttede produkter beregnet til detailsalg, det vil sige produkter som du har købt i en butik, og som ikke er hjemmelavede
 • Produkter i ubrudt emballage, med mindre produktet er taget i brug, det vil sige uåbnet med mindre du har åbnet produktet for f.eks. at made din baby eller selv har indtaget af specialfødevaren
 • Holdbar ved omgivelsestemperatur før åbning, det vil sige, at der ikke er krav om, at produktet skal opbevares på køl før den er åbnet

Hver person må indføre højst 2 kg i alt af disse produkter.

Fra Færøerne og Grønland må hver person indføre højst 10 kg i alt af disse produkter.

Hver person må indføre højst 20 kg af fisk og fiskevarer eller en hel fisk, også selvom den hele fisk vejer mere end 20 kg.

Færøerne og Grønland

Fra Færøerne og Grønland kan fisk og fiskevarer indføres frit og uden mængde begrænsning.

Hver person må indføre højst 2 kg i alt af disse produkter.

Færøerne og Grønland

Fra Færøerne og Grønland må hver person indføre højst 10 kg i alt af disse produkter. Er der tale om fisk og fiskevarer, herunder levende muslinger kan de dog indføres frit og uden mængde begrænsning.

 

Særligt om langtidsholdbare sammensatte produkter uden kød

Eksempler på langtidsholdbare sammensatte produkter uden kød som må indføres i en mængde på højst 2 kg

 • Sukkervarer (herunder slik), hvid chokolade og andre tilberedte fødevarer uden indhold af kakao og sukkervarer (herunder slik), chokolade og andre tilberedte fødevarer, smørbare produkter og præparater til fremstilling af drikkevarer med indhold af kakao
 • Pasta, nudler og couscous
 • Tilberedte fødevarer fremstillet ved ekspandering eller ristning af korn eller kornprodukter, tilberedte fødevarer fremstillet af ikkeristede kornflager eller af blandinger af ikkeristede kornflager og ristede kornflager eller ekspanderet korn (f.eks. morgenmadscerealier, mysli, granola) og tilberedte fødevarer fremstillet af ris og andre kornarter
 • Brød, kager, tilberedt bagværk, kiks, vafler, tvebakker og kryddere, ristet brød og lignende ristede produkter samt chips (herunder kartoffelchips)
 • Oliven med fiskefyld
 • Ekstrakter, essenser og koncentrater af kaffe, te eller maté samt varer tilberedt på basis af disse produkter eller på basis af kaffe, te eller maté
 • Ristet cikorie og andre ristede kaffeerstatninger og ekstrakter, essenser og koncentrater heraf
 • Miso, som indeholder en lille mængde fiskefond, og sojasauce, som indeholder en lille mængde fiskefond
 • Suppefonder og aromaer i pakninger til den endelige forbruger
 • Kosttilskud i pakninger til den endelige forbruger, som indeholder forarbejdede animalske produkter (herunder glucosamin, chondroitin eller chitosan)
 • Likør.

Du kan læse mere om sammensatte produkter på Fødevarestyrelsens hjemmeside (fvst.dk).

 

Ikke-animalske (vegetabilske) fødevarer fra tredjelande kan i langt de fleste tilfælde indføres af eller til privatpersoner uden mængdebegrænsninger.

Restriktioner

Nogle vegetabilske fødevarer er omfattet af restriktioner for indførsel til EU, da de kan udgøre en sundhedsrisiko på grund af for højt indhold af f.eks. pesticidrester, naturlige toksiner og salmonella.

Der er særlige krav forbundet med indførsel af disse fødevarer: 

 • Der er mængdebegrænsning,
 • Fødevarerne skal indgå i passagerers personlige bagage og være bestemt til eget forbrug eller anvendelse, eller
 • Fødevarerne må kun sendes som ikke-kommercielle sendinger til fysiske personer, der ikke er bestemt til at blive markedsført.
Mængdebegrænsning for fødevarer af importrestriktion under for​ordning 2019/1793:

Må indføres af privatpersoner, hvis mængden ikke overstiger 5 kg (friske produkter) eller 2 kg (tørrede produkter).

Mængdebegrænsning for fødevarer omfattet af forordning 2021/1533 Japan og Fukushima importrestriktion og forordning 2020/1158 Tjernobyl:

Må indføres af privatpersoner hvis mængden ikke overstiger 10 kg frisk vægt eller 2 kg (tørrede produkter). Ved større mængder skal du følge reglerne for kommerciel indførsel.

Find en samlet oversigt over restriktioner sorteret efter land og efter produkt 

Vær opmærksom på, at Landbrugsstyrelsen også har regler for, hvad du må tage med hjem af planter og planteprodukter, herunder også visse vegetabilske fødevarer.

Regler fra andre myndigheder

Du skal være opmærksom på, at andre myndigheder også kan have regler i forhold til, hvad man som privat må indføre. Blandt andet skal du være opmærksom på regler fra

Læs mere

EU-Kommissionen har lavet en side om privat indførsel (personal imports). På siden findes plakater på forskellige sprog, som beskriver de regler, der gælder for private.

EU-Kommissionens side om personal imports

Pas på, du ikke indfører smitsomme husdyrsygdomme

Souvenirs fra rejsen i form af f.eks. fødevarer med animalsk indhold kan udgøre en risiko for dyresundheden. 

Der er strenge regler for, hvad du må tage med hjem fra din rejse i lande uden for EU. Du skal også være opmærksom, hvis du medbringer animalske produkter fra EU-lande, hvor der er udbrud af smitsomme husdyrsygdomme.

Se oversigt over reglerne (pdf)

Privat eller kommerciel?

Hvis du vil indføre fødevarer for at sælge dem videre, skal du være registreret som importør i Fødevarestyrelsen. 

Læs mere om indførsel og samhandel

Privat indførsel af foder

Der gælder særlige regler for privat indførsel af foder til kæledyr

Privat indførsel af foder

Trofæer, skind og andre animalske biprodukter

Der gælder særlige regler for privat indførsel af andre animalske biprodukter. Kontakt det grænsekontrolsted, hvor du vil indføre dit biprodukt.

Godkendte grænsekontrolsteder