Kosttilskuddets mærkning og markedsføring

Mærkning

Kosttilskud skal altid være forsynet med følgende oplysninger:

 • Firmanavn
 • Varebetegnelsen 'kosttilskud'
 • Oplysning om, hvad kosttilskuddet indeholder af tilsatte vitaminer og mineraler eller andre stoffer
 • En overskuelig liste over samtlige fødevareingredienser og tilsætningsstoffer i kosttilskuddet.
 • Det danske og latinske navn for ingredienser bestående af plantedele
 • Den anbefalede daglige dosis
 • En advarsel om ikke at indtage en højere dosis end den angivne anbefalede daglige dosis
 • En angivelse af, at kosttilskud ikke bør træde i stedet for varieret kost
 • En angivelse af, at kosttilskuddet bør opbevares uden for små børns rækkevidde
 • Mængden af de næringsstoffer eller stoffer med en ernæringsmæssig eller fysiologisk virkning som er i kosttilskuddet
 • Mængden af de anførte næringsstoffer eller andre stoffer skal altid angives i forhold til den anbefalede daglige dosis
 • Oplysninger om indholdet af vitaminer og mineraler skal skrives i procent af referenceindtaget (RI)

Mærkningen skal være let læselig og skrevet på enten dansk eller et beslægtet sprog, svensk eller norsk. 

Særligt om "% af RI"

På kosttilskud kan du i deklarationen finde betegnelsen "% af RI". Her er kosttilskuddets indhold af vitaminer og mineraler angivet som mængde (i µg eller mg alt efter hvilket vitamin og mineral der er tale om) som en procent af referenceindtag (RI).  

RI-værdierne skal gøre det nemmere for forbrugerne at sammenligne indholdet af næringsstoffer i forskellige kosttilskud og andre fødevarer. Det er fx let at forholde sig til, at et kosttilskud, der indeholder 25 % af referenceindtaget (RI) for vitamin C, indeholder mere vitamin C end et juice, der indeholder 15 % af referenceindtaget. RI-værdierne skal dermed anvendes som et redskab til at sammenligne næringsindholdet i kosttilskud i forhold til ens øvrige daglige kost.

RI er fastsat ud fra en slags gennemsnit af det behov for vitaminer og mineraler, som voksne personer har. Procentværdien på kosttilskud angiver, hvor stor en procentdel af næringsstoffer du får ved at tage kosttilskuddet i forhold til, hvad en gennemsnitsperson spiser og drikker på en dag.

RI er ikke en anbefaling eller et mål for en vis mængde af vitaminer eller mineraler, du skal indtage per dag. En varieret kost bidrager med vitaminer og mineraler. Det er derfor ikke nødvendigt at vælge et kosttilskud med et indhold på 100 % af RI, uanset om du er voksen eller barn. Kig hellere på den mængde, der er i kosttilskuddet.

På kosttilskud er det også tilladt at skrive næringsstofreferenceværdier (NRV) i stedet for referenceindtag (RI). Der er ikke forskel på de to betegnelser, så procentdelen er derfor den samme, uanset hvilken betegnelse virksomheden har valgt at bruge. 

Reklame og anden markedsføring

Virksomheder må aldrig ved markedsføring give det indtryk af, at kosttilskuddet kan forebygge, behandle eller helbrede sygdom. 

Reklame og anprisninger skal være rigtige. Det betyder, at kosttilskuddet ikke må reklamere for en effekt, som ikke er videnskabeligt bevist. Det er også vigtigt, at reklame for kosttilskud ikke vildleder forbrugerne. 

Uklare eller meget generelle sundhedspåstande (f.eks. "godt for maven") vil typisk blive betragtet som ulovlige, fordi de ikke fortæller, hvorfor og hvad der er godt for maven. Sådanne anprisninger må kun bruges, hvis de følges af en mere specifik anprisning, som er godkendt.

Det er ikke tilladt at anføre eller antyde, at en afbalanceret og varieret kost generelt ikke kan give tilstrækkelige mængder næringsstoffer.

Det er tilladt på kosttilskud at skrive myndighedernes kosttilskudsanbefalinger med henvisning til målgruppen, f.eks.: 

 • ”Fødevarestyrelsen anbefaler et vitamintilskud på 400 µg folsyre om dagen fra planlægning af graviditet og de første 12 uger af graviditeten"
 • "Et dagligt tilskud af 10 μg vitamin D anbefales til spædbørn fra 2 uger".

Ulovlig mærkning og markedsføring

Hvis du finder et kosttilskud, som er mærket ulovligt eller markedsføres ulovligt, kan du klage til Fødevarestyrelsen. Fødevarestyrelsen vil følge op på din klage.  

Blanket på til at klage over kosttilskud (virk.dk)