Skraldning - private skraldere

Det er ”skraldning”, hvis man indsamler og spiser madaffald fra affaldscontainere ved fødevarevirksomheder. Skraldet mad kan gøre dig syg. Fødevarestyrelsen advarer imod skraldning og fraråder alle at spise mad fra containere.

Du kan blive syg af skraldet mad

Madspild skal bekæmpes, men hvis du spiser mad, som er fisket op af supermarkedets container, kan du blive syg. Du ved nemlig ikke, hvorfor maden er blevet smidt ud. Heller ikke, selvom den tilsyneladende ser OK ud. Kødet kan indeholde metal eller glasskår. Laksen kan have listeria. Salaten kan gemme på salmonella. Og skinkesalaten kan måske indeholde udeklarerede ingredienser, som er livsfarlige for folk med allergi. Du ved heller ikke, hvor længe maden har ligget i den beskidte container, eller om der har været rotter eller andre skadedyr i den.

Risiko ved at spise madaffald fra affaldscontainere

Der kan være en sundhedsrisiko ved at spise madaffald. Der kan nemlig være mange årsager til, at et supermarked eller en anden fødevarevirksomhed har smidt madvarer ud:

  • Sidste anvendelsesdato er overskredet, så varen er ulovlig både at sælge og give væk.
  • Varen lever ikke længere op til butikkens standarder.
  • Varen kan være blevet forurenet enten i butikken eller i affaldscontaineren med f.eks. glasskår, eller fået en anden fysisk eller kemisk påvirkning, som man måske ikke umiddelbart kan se med det blotte øje. 
  • Fødevarerne kan være trukket tilbage og kasseret pga. sundhedsfare.
  • Det kan være kølevarer, som har været uden for kølekæden, og som derfor er potentielt sundhedsfarlige. Der er en større risiko ved at skralde kølepligtige fødevarer som kød, fisk og mælk, fordi sygdomsbakterier som salmonella og campylobacter kan vokse ved temperaturer, der er højere end køleskabstemperaturer.
  • Affaldet kan være forurenet af skadedyr, fugle, snavs fra omgivelser osv.
  • Varen er på anden måde uegnet til at blive spist. 

Ikke lovligt at trænge ind og skralde på privat område

Skraldning kan være ulovlig indtrængning på privat grund på et indhegnet og aflåst område. Denne problematik er ikke omfattet af reglerne på fødevareområdet.

Grafik med madaffald i skraldespand