Uønsket kemi i mad

Her kan du læse mere om forurening med uønsket kemi eller helt naturlige giftstoffer der findes i små mængder i fødevarer. Der findes mange slags stoffer og for at beskytte forbrugernes sundhed er der fastsat grænseværdier i lovgivningen for mange af stoffer.

Grænseværdierne for forskellige stoffer i mad og drikke bliver generelt fastsat i EU og på grundlag af en sundhedsmæssig vurdering fra EU's Fødevareautoritet, EFSA (European Food Safety Authority).

Der er fx grænseværdier for nogle naturlige giftstoffer, pesticidrester, for miljøforureninger som bly, cadmium og kviksølv og for rester af veterinære lægemidler. Fødevarestyrelsens laboratorium i Ringsted udfører kontrol undersøgelser af stofferne i vores mad.

Se Fødevarestyrelsens kontrolresultater her

For andre stoffer er der formuleret kostråd, som skal sikre, at indtaget af bestemte stoffer bliver mindst muligt. Et kostråd er fx at begrænse indtag af solsikkekerner og hørfrø og dermed også af cadmium, som findes her. Et andet er spise varieret, fx fede og magre fisk.

Endelig er der kemiske forureninger, hvor der endnu ikke er fastsat grænseværdier, fx bromerede flammehæmmere. Det betyder, at virksomhederne skal foretage en konkret vurdering af evt. indhold af stofferne i fødevarer og sikre, at indholdet ikke er til skade for menneskers sundhed.

​Herunder finder du en liste over de vigtigste stoffer der kan optræde i fødevarer, samt gode råd til at begrænse dem i din kost.

Liste over kemiske og naturlige toksiner