Plantelisten – til privat brug

Her finder du en samlet oversigt over vilde planter og plantedelene på plantelisten til privat brug. Den er til dig, der samler vilde planter i naturen. Listen omfatter ikke alle vilde planter i Danmark.

Planterne og plantedelene er kategoriseret efter, om de kan spises generelt, om de kun bør spises i små mængder pga. kendte risici eller sparsomt kendskab til planten som fødevare, eller om de slet ikke bør indtages som fødevarer.

Læs om plantelisten

Denne kategori indeholder planter og plantedele, der generelt kan spises, og hvor der ikke er kendskab til negative effekter ved almindeligt fødevarebrug som del af en varieret kost.

Ved den enkelte plante kan du se, hvilken plantedel kategoriseringen vedrører. Ved at klikke på plantedelen, kommer du ind til en kort beskrivelse af planten og eventuelle kendte risici, kendte forvekslingsmuligheder samt et billede af planten.

Denne kategori indeholder planter og plantedele, hvor der er kendskab til risici, der gør, at planten kun bør bruges i små mængder, som fx krydderi. Det kan også være planter, hvor der er begrænset viden om risici. Kun indtag i begrænsede mængder fra plantedele i denne kategori vurderes sikkert.

Det kan være meget forskelligt fra plante til plante, hvad der betragtes som sikker mængde. Ved at klikke på den enkelte plantedel, kan du læse om, hvad man ved om planten og hvad der betragtes som et sikkert indtag, for de planter, hvor det har været muligt at kvantificere dette.

Du kan læse mere om naturlige toksiner i planter her

Ved den enkelte plante, kan du se, hvilken plantedel kategoriseringen vedrører. Ved at klikke på plantedelen, kommer du ind til en kort beskrivelse af planten og eventuelle kendte risici, kendte forvekslingsmuligheder samt et billede af planten.

Denne kategori indeholder planter og plantedele, hvor der er kenskab til toksiner eller toksiske effekter i en sådan grad, at plantedelen ikke bør spises, heller ikke i små mængder.

I denne kategori er også planter og plantedele, hvor der er et så begrænset kendskab til indholdsstoffer og eventuelle risici, at det ikke er muligt at lave en reel risikovurdering af plantedelene.

Ved den enkelte plante, kan du se, hvilken plantedel kategoriseringen vedrører. Ved at klikke på plantedelen, kommer du ind til en kort beskrivelse af planten, og eventuelle kendte risici, kendte forvekslingsmuligheder samt et billede af planten.​