Høns i haven og andre hobbydyr

Når du holder høns eller andre dyr, så er der her gode råd om kemien i dit materialevalg, om forureningskilder i jord og luft, samt råd om forurening med PFAS.

Må man spise æg fra egne høns?

Råd om høns i haven og andre dyr

Hobbyhønsehold i haven 

Langt de fleste​ æg fra små hønsehold overholder grænseværdien for dioxin, og det er derfor generelt ikke et problem at spise æg fra udegående høns. Men høns optager sandsynligvis dioxin fra den jord, de pirker i, eller fra larver og insekter i jorden. Dermed kan æggene fra små hønsehold være forurenet med mere dioxin end det tilladte, hvis der fx samtidigt hyppigt brændes affald eller materialer i nærområdet. 

Vær derfor opmærksom på følgende, hvis du holder høns:​​​​

  • ​​​Smid ikke aske eller andre affaldsprodukter fra fyr eller brændeovne ud i hønsegården, og lad ikke høns skrabe i gamle bålpladser.
  • Undlad at brænde affald, herunder affaldstræ og spånplader på din grund/nabogrund.
  • Forsøg at fremme væksten af græs, buske og træer i hønsegården, så jorden dækkes. Lav eventuelt et lille højbed med hønsenet over, og plant græs i det. Dermed dækkes jorden med græs, som hønsene kan spise, men ikke ødelægge.
  • Er du i tvivl om tidligere ejer har brændt af i hønsegården, eller er der mistanke om at din grund er forurenet fra tidligere industri aktivitet, kan en mulighed være at fylde et nyt lag rent jord ovenpå den gamle.
  • Tal med din dyrlæge om behandling af utøj. Brug af loppemidler til andre dyr - feks hunde og katte - kan forurene æggene med rester af loppemidler som feks. insektmidlet fipronil. ​

PFAS i høns og æg

​​​​​​PFAS kan ophobes i dyr, som græsser, pirker i jorden eller drikker vand, som er forurenet. Ophobningen af PFAS afhænger af dyrearten og hvor meget de æder og drikker, og udskillelsen af PFAS (halveringstiden) varierer også mellem forskellige dyrearter.

Når man spiser større mængder grøntsager, æg eller kød produceret på samme lokalitet bør man være særligt opmærksom på, om arealet er forurenet med PFAS.

Miljøstyrelsen og lokale myndigheder undersøger i disse år potentielt forurenede grunde som følge af industriel aktivitet. Hvis du mistænker eller ved at din have ligger på en gammel industrigrund, et affaldsdepot eller en grund med anden forurening, bør du holde dig orienteret om resultatet af disse undersøgelser. 

Er din grund forurenet bør du være tilbageholdende med at spise æg fra egne høns, der pirker i jorden og spiser den forurenede jord. En mulighed er, at holde hønsene på et areal, hvor det øverste jordlag (f.eks. 10 cm) er udskiftet med ren jord. 

​Hvis der ikke er mistanke om, at dine dyr går på et forurenet område, fx en tidligere brandøvelsesplads, eller at dine dyr har fået forurenet foder eller vand, så vil der typisk ikke være grund til at få lavet analyser af PFAS. 

Hvis du selv  ønsker at får udtaget en prøve og sendt den til analyse på et privat laboratorium, skal du selv betale for prøvetagning og/eller analyse.

Læs mere om fodring med køkkenaffald, fugleinfluenza, dyrevelfærd, regler for salg af æg, salmonella mv.

Når du har geder, får, køer eller andre græssende hobbydyr

Når man spiser større mængder kød produceret på samme lokalitet bør man være særligt opmærksom på, om arealet er forurenet med PFAS.

Miljøstyrelsen og lokale myndigheder undersøger i disse år potentielt forurenede grunde som følge af industriel aktivitet. Hvis du mistænker eller ved at din jord ligger på en gammel industrigrund, et affaldsdepot eller en grund med anden forurening, bør du holde dig orienteret om resultatet af disse undersøgelser. Er din grund forurenet bør du være tilbageholdende med at spise de dyr, der har gået på arealet. 

​Hvis myndighederne finder forhøjede niveauer i vand eller jord på din mark eller hobbylandbrug, og der har gået dyr på markerne, skal myndighederne kontakte Fødevarestyrelsen. Fødevarestyrelsen vil vurdere risikoen for indhold i dyrene og vil om nødvendigt tage blodprøver fra dyrene, kødprøver fra dyrene, når de bliver slagtet, eller mælkeprøver fra malkekvæg.

Hvis der ikke er mistanke om, at fødevarerne stammer fra et forurenet område, fx en tidligere brandøvelsesplads, eller fra dyr der har fået forurenet foder eller vand, så er der typisk ikke grund til at få lavet analyser af PFAS. Hvis der er mistanke om PFAS forurening på din grund, er det muligt at få analyseret fødevarer hos kommercielle laboratorier, som analyserer fødevarer mod betaling.

Kemiske analyser af dine grøntsager eller æg fra egne høns

Der er kommercielle laboratorier, som analyserer fødevarer mod betaling. Det er en god ide at lave en aftale med laboratoriet på forhånd, så du ikke får forurenet prøven af fx forkert emballage til forsendelsen.

Du kan også kontakte Fødevarestyrelsens laboratorium. De kan fortælle dig om priser på analyser, svartider og krav til at tage prøven, forsendelse og emballering.

Hvis der ikke er mistanke om, at maden stammer fra et forurenet område, fx en tidligere brandøvelsesplads eller fra dyr, der har fået forurenet foder eller vand, så der er typisk ikke grund til at at være bekymret for fødevaresikkerheden.