Hold af hobbyhøns

Overvejer du at holde høns eller andre fugle (gæs, ænder, vagtler m.m.) som hobbydyr, er der et par regler og retningslinjer, som du skal overholde.

Indretning og dyrevelfærd

Høns skal have det godt. Det gælder, uanset om de holdes som hobbydyr, eller om der er tale om egentlige landbrug. Det betyder, at dine høns skal behandles omsorgsfuldt, så de ikke udsættes for smerte, lidelse og angst.

Når man holder høns, skal man sørge for foder, vand, pasning og et hus til dyrene. Rum eller arealer, hvor dine høns holdes, skal indrettes på en sådan måde, at deres behov tilgodeses. Det skal herunder sikres, at hønsene har den fornødne bevægelsesfrihed – også når de spiser, drikker eller hviler sig.

Dine høns skal endvidere sikres mod vejr og vind, hvorfor de skal have adgang til et rum i læ og fast tag eller overdækning.

I dyrevelfærdsloven er fastsat en række generelle bestemmelser for dyrevelfærd, som skal overholdes, uanset under hvilken form man holder dyr.

Hvis du holder mere end 350 æglæggende høner, skal reglerne i bekendtgørelsen om beskyttelse af æglæggende høner overholdes. 

Gå til bekendtgørelsen (retsinformation)

Det er forbudt at fodre høns med vegetabilske og animalske madrester fra husholdningen, fordi der kan være en risiko for, at man overfører smitsomme dyresygdomme fra resterne til sine høns. Hønsene må gerne få rester fra haven, såsom frugt og grønt, hvis det kommer direkte fra haven. Hvis det har været i nærheden af et køkken, betegnes det som køkken- og madaffald, og så er det forbudt som foder til høns. ​Andre syg​domme, f.eks. salmonella- og campylobacter-infektioner, kan også overføres til dine høns, hvis du fodrer med køkken- og madaffald.​

Læs mere her om fodring af dyr med rester fra fødevareproduktion.

Hvis du har under 30 høns, som er over 16 uger gamle, behøver du ikke at undersøge dyrene for salmonella. Det forudsætter dog, at du:

  • ​ikke reklamerer eller annoncerer med salg af æg f.eks. med et skilt ved vejen eller på sociale medier.
  • oplyser kunden om, at dyrene ikke er undersøgt for salmonella.
  • kun sælger æg til en kendt kreds af kunder, f.eks. kolleger, naboer, familie.
  • Det er ikke et krav, at høne​rne kommer fra et godkendt opdræt, hvis du har under 30 høns.

Langt de fleste æg overholder grænseværdien for dioxin. Det er derfor generelt ikke et sundhedsmæssigt problem at spise æg fra udegående høns – økologiske eller konventionelle. Der er dog set forhøjet indhold i æg fra nogle mindre besætninger med udegående høns og ligeledes æg fra hobbyhøns. Du bør derfor supplere dine hjemmeproducerede hønseæg med indkøbte æg fra supermarkedet. Høns optager dioxin fra den jord, de pirker i, eller fra larver og insekter i jorden. Dermed kan æggene fra små hønsehold være forurenet med mere dioxin end det tilladte, hvis der f.eks. samtidig hyppigt afbrændes affald eller materialer i nærområdet.

Vær derfor opmærksom på følgende, hvis du holder høns:

  • ​Smid ikke aske eller andre affaldsprodukter fra fyr eller brændeovne ud i hønsegården
  • Undlad at brænde affald, herunder affaldstræ og spånplader
  • Forsøg at fremme væksten af græs, buske og træer i hønsegården, så jorden dækkes

Registrering af hobbyhønsehold

Der kan være tilfælde, hvor du skal registrere dit hobbyhønsehold i Det Centrale Husdyrbrugsregister (CHR). 

Læs mere om registrering af hobbyhønsehold her