Fund af døde eller syge vilde fugle i naturen

Finder du flere døde eller syge vilde fugle, kan du melde det ind via Fødevarestyrelsens app. Læs her, hvordan du kan hjælpe, og hvilke fund Fødevarestyrelsen meget gerne vil have besked om.

Hvis du finder døde vilde fugle i naturen, er Fødevarestyrelsen meget interesseret i at få besked om dit fund, hvis det drejer sig om:

  • Vandfugle
  • Rovfugle
  • Kragefugle

Indmeldinger af døde vildfugle er værdifulde for Fødevarestyrelsen, da undersøgelserne af fuglene giver et godt overblik over, hvor udbredt fugleinfluenza er blandt de vilde fugle i Danmark.

Brug appen FugleinfluenzaTip, hvis du finde​r en død fugl i naturen

Hvis du finder en død vild fugl, skal du lade den ligge. Det er en stor hjælp, hvis du indrapporterer fundet via app'en "FugleinfluenzaTip". Sørg for at have en nøjagtig beskrivelse af stedet, hvor du har fundet fuglen.

App Store

Google Play

Tip os, hvis du finder flere døde ænder, gæs, svaner, fasaner eller måger på ét sted eller enkelte døde rovfugle og kragefugle. Vi bruger dit tip til at følge udviklingen, da fugleinfluenza blandt vilde fugle udgør en risiko, uanset om man har hobbyhøns i haven eller 100.000 kalkuner under tag.

Vi vurderer dit fund og afgør, om fuglen eller fuglene skal undersøges for fugleinfluenza. Du vil ikke blive kontaktet af Fødevarestyrelsen i den forbindelse.

Læs mere om fugleinfluenza

Meld fund af vandfugle, rovfugle eller kragefugle

Vandfugle, rovfugle og kragefugle har særlig interesse i forhold til Fødevarestyrelsens overvågning for fugleinfluenza. Hvilke arter, der specifikt er tale om, kan ses på listen.

Lister over fuglearter omfattet af overvågning for fugleinfluenza

Fuglene skal være døde for nyligt

Fugle, som sendes ind til undersøgelse, skal være døde for nyligt – helst indenfor to dage – og fjerdragten skal være intakt. Som regel kan man se på fuglen, om den har ligget et stykke tid i naturen. Et kadaver af en fugl kan ikke undersøges, hvis det har ligget længe og er begyndt at gå opløsning. Det samme gælder olieindsmurte eller trafikdræbte fugle.

Der kan være mange dødsårsager

Det er helt normalt, at fugle dør i naturen pga. fødemangel, kulde eller af andre årsager. Derfor skal Fødevarestyrelsen ikke have besked om alle fund af døde vilde fugle, men kun om dem, som er relevante for overvågningen for fugleinfluenza.

Sådan fjerner du en død fugl

Hvis du gerne vil fjerne en død fugl, som Fødevarestyrelsen ikke skal have besked om, så undgå at komme direkte i kontakt med fuglen eller dens ekskrementer. Brug engangshandsker eller saml den op med en plastikpose. Læg fuglen i plastikposen og luk posen. Smid posen i skraldespanden sammen med den almindelige dagrenovation. Hvis du bor i en kommune, som har sortering af affald i bioaffald og affald til forbrænding, skal den døde fugl i affaldspanden med det affald, som sendes til forbrænding.

Vask hænderne grundigt med vand og sæbe. Kun voksne bør håndtere døde fugle.

På nedenstående side finder du kort med markeringer over, hvor der pt. er blevet fundet døde vildfugle, der er blevet undersøgt for fugleinfluenza.

Du kan ligeledes se, hvilke af disse fugle der er blevet testet positiv for fugleinfluenza, med angivelse af fugleart.

Se kortet over fund af fugleinfluenza her

Fødevarestyrelsen offentliggør prøveresultater af vildfugleovervågningen.

Se resultaterne af prøverne her her