Fund af døde eller syge vilde fugle i naturen

Hvis du finder flere døde vilde fugle, skal du kontakte Fødevarestyrelsen. Læs her, hvordan du kan hjælpe og hvilke fund Fødevarestyrelsen meget gerne vil have besked om.

På nedenstående side finder du kort med markeringer over, hvor der pt. er blevet fundet døde vildfugle, der er blevet undersøgt for fugleinfluenza.

Du kan ligeledes se, hvilke af disse fugle der er blevet testet positiv for fugleinfluenza, med angivelse af fugleart.

Se kortet her

Indmeldinger af døde vildfugle er værdifulde for Fødevarestyrelsen, da undersøgelserne af fuglene giver Fødevarestyrelsen et godt overblik over udbredelsen af fugleinfluenza blandt de vilde fugle i Danmark.

Hvis du finder døde vilde fugle i naturen, er Fødevarestyrelsen meget interesseret i at få besked om dit fund, hvis det drejer sig om:

  • Vandfugle
  • Rovfugle
  • Kragefugle

Med Fødevarestyrelsens app "FugleinfluenzaTip" kan du melde fund af døde, vilde fugle direkte via din smartphone.

Vandfugle, rovfugle og kragefugle har særlig interesse i forhold til Fødevarestyrelsens overvågning for fugleinfluenza. Hvilke arter der specifikt er tale om, kan ses på denne liste:

 

Lister over fuglearter omfattet af overvågning for fugleinfluenza

Fugle, som sendes ind til undersøgelse, skal være døde for nylig – helst indenfor to dage – og fjerdragten skal være intakt. Som regel kan man se på fuglen, om den har ligget et stykke tid i naturen. Et kadaver af en fugl kan ikke undersøges, hvis det har ligget længe og er begyndt at gå opløsning. Det samme gælder olieindsmurte eller trafikdræbte fugle.

Det er helt normalt, at fugle dør i naturen pga. fødemangel, kulde eller af andre årsager. Derfor skal Fødevarestyrelsen ikke have besked om alle fund af døde vilde fugle, men kun om dem, som er relevante for overvågningen for fugleinfluenza.

Hvis du finder en død fugl, som Fødevarestyrelsen ikke skal have besked om, og du ønsker at fjerne den, så undgå at komme direkte i kontakt med fuglen eller dens ekskrementer. Brug engangshandsker eller saml den op med en plastikpose. Læg fuglen i plastikposen og luk posen. Smid posen i skraldespanden sammen med den almindelige dagrenovation. Hvis du bor i en kommune, som har sortering af affald i bioaffald og affald til forbrænding, skal den døde fugl i affaldspanden med det affald, som sendes til forbrænding.

Vask hænderne grundigt med vand og sæbe. Kun voksne bør håndtere døde fugle.

Hvis du finder en død vild fugl, skal du lade den eller dem ligge og kontakte Fødevarestyrelsen.

Sørg for at have en nøjagtig beskrivelse af stedet, hvor du har fundet fuglen.

Med Fødevarestyrelsens app "FugleinfluenzaTip" kan du melde fund af døde, vilde fugle direkte via din smartphone.

Fødevarestyrelsen vil herefter vurdere dit fund og afgør, om fuglen eller fuglene skal undersøges for fugleinfluenza. Du vil ikke blive kontaktet af Fødevarestyrelsen i den forbindelse.

Fødevarestyrelsen offentliggører prøveresultater af vildfugleovervågningen.

Se resultaterne her

Personbeskyttelse

Vejledning til personbeskyttelse kan findes hos Sundhedsstyrelsen

Vejledning