Klage

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​Læs om hvilke klagemuligheder du har som hhv. virksomhed og borger, hvordan du sender din klage, og hvordan den behandles.​

INFORMATION OM

Klageprocedure og - behandling

Læs om de forskellige klagemuligheder du har som hhv. virksomhed og borger, om klageproceduren og hvordan din klage behandles.

Klage som borger   Klage som virksomhed

 

Whistleblowerordningen i Fødevarestyrelsen

Hvis du er ansat eller tidligere ansat i Fødevarestyrelsen, kan du bruge whistleblowerordningen til at gøre os opmærksom på ulovlige eller kritisable forhold i Fødevarestyrelsen. Læs om whistleblowerordningen på denne side.