Klage over virksomhed

Du har mulighed for at klage over virksomheder, som Fødevarestyrelsen fører tilsyn med. Nedenfor kan du læse om hvad du kan klage over, hvordan du klager og hvordan din klage behandles i Fødevarestyrelsen.

Typer klager og anmeldelser

Du har mulighed for at klage over virksomheder, som Fødevarestyrelsen fører tilsyn med. Du kan:

  • klage over fødevarer/fødevarevirksomhed
  • klage over fodervirksomhed​​
  • anmeldelse af dyrl​æger
  • klage over dyrehold

Du kan også:

  • an​melde sygdom fra fødevarer
  • anmelde skadedyr i en virksomhed​

Anmeldelse af dyreværnssag

Hvis du vil anmelde en dyreværnssag, s​kal du i første omgang kontakte politiet. Dette gælder især akutte sager uden for Fødevarestyrelsens åbningstid. Politiet kontakter Fødevarestyrelsen, hvis de finder det nødvendigt. Andre klager over dyrehold kan anmeldes direkte til Fødevarestyrelsen.

Indsendelse af klage/anmeldelse​

​​Du sender din klage ved at benytte den relevante klageformular i vores kontaktformular.
​Find den relevante klageformular

Informati​on o​​​m anonymitet

Du har mulighed for at være anonym, når du henvender dig til Fødevarestyrelsen. Hvis du ønsker det, skal du svare ”ja” for ønske om anonymitet i klageformularen og undlade at skrive oplysninger om dig selv i anmeldelsen. Bemærk, at du ikke kan få svar fra Fødevarestyrelsen, hvis din henvendelse er anonym.

Alle oplysninger du skriver i henvendelsen, har vi i følge forvaltningsloven pligt til at videregive til den person eller virksomhed, du anmelder.

Vi kan kun i helt særlige tilfælde undlade at videregive de oplysninger, som Fødevarestyrelsen har om dig. Det kan fx være, hvis der er risiko for repressalier eller chikane. Du skal gøre opmærksom på denne risiko med det samme. Det vil herefter bero på en helt konkret vurdering, om dine oplysninger kan undtages.

Hv​​ornår kan du forvente et svar fra Fødevarestyrelsen?​

Det kan tage helt op til tre måneder at behandle en klagesag afhængigt af sagens kompleksitet. 

Drejer det sig fx om klage over dårlige produkter, kan disse smides ud efter syv dage, hvis du ikke inden da har fået besked om andet fra Fødevarestyrelsen. 

Skriftlige henvendelser til Fødevarestyrelsen behandles inden for Fødevarestyrelsens normale åbningstider. 

Hvis din henvendelse drejer sig om akut alvorlig sygdom fra fødevarer

Hvis din henvendelse drejer sig om akut alvorlig sygdom fra fødevarer kan du også kontakte fødevarevagten.

Find kontaktoplysninger til fødevarevagten her

Hvis du er utilfreds med Fød​evares​​tyrelsens svar

Hvis du ikke er tilfreds med, hvad der kommer ud af at kontakte Fødevarestyrelsen har du mulighed for at få andre til at tage sagen op.

Du kan forsøge at kontakte en af disse forbrugerorganisationer:

Forbrugerrådet
Foreningen Grøn Hverdag
Miljøbevægelsen NOAH​

​Fødevarestyrelsen blander sig ikke i eventuelle erstatningssager mellem borgere og virksomheder. Fødevarestyrelsen kan derfor ikke hjælpe dig med at få penge tilbage for dine varer, eller hvis du fx søger erstatning for sygdom, som du mener skyldes virksomhedens varer. Sådanne krav er en sag mellem dig og virksomheden.​

Henvendelse vedrørende din klage/anmeldelse

Hvis du henvender dig igen om sagen skal du oplyse den henvendelses ID, som du fik i forbindelse med indgivelse af klagen​.