Svindel med fødevarer

Risikoen for svindel på landbrugs- og fødevareområdet er fortsat stigende. Fødevarestyrelsen har derfor skærpet sin indsats mod svindel på de områder, som Fødevarestyrelsen dækker.

I Fødevarestyrelsen foregår bekæmpelsen af fødevaresvindel i et samarbejde på tværs af de forskellige enheder. Det er Gruppen for Strategisk Bekæmpelse af Svindel, også kaldet SBS, der koordinerer indsatsen på tværs af Fødevarestyrelsen.

Da svindel på fødevareområdet er et internationalt fænomen, indgår Fødevarestyrelsen desuden i det internationale samarbejde imod svindel på fødevare- og veterinærområdet. 

Svindel med fødevarer rammer forbrugerne

Svindel med fødevarer går ud over forbrugerne, der ikke får den vare, som de betaler for – og som i værste fald risikerer at blive syge, da kvaliteten og oprindelsen på falske fødevarer i mange tilfælde er ukendt. Samtidig udgør svindlen en unfair konkurrence over for alle de fødevarevirksomheder, der gør sig umage med at leve op til lovgivningen.

Gode råd til forbrugerne om svindel

FAKTA - Hvad er fødevaresvindel?

På EU-plan anvendes der normalt fire forskellige kriterier for at definere fødevaresvindel:

1. overtrædelse af fødevarelovgivningen
2. begået forsætligt
3. for at opnå økonomisk gevinst
4. ved at snyde kunderne

Fødevareautenticitet – læs mere her:

Hvis du er interesseret i at lære mere om fødevaresvindel med specifikke produkter og mulighederne for at opdage svindlen ved hjælp af laboratorieanalyser, kan du finde mere viden - og finde en omfattende pdf-håndbog om fødevareautenticitet og analyse.

Se mere om fødevareautencitet på foodintegrety.eu

Fødevarestyrelsens afdelinger, som arbejder med svindel

Her finder du Fødevareberedskabet, som er med til at sikre, at der bliver reageret på mistanke om fødevaresvindel:

Læs mere om fødevareberedskabet

Siden 2006 har Fødevarerejseholdet været klar til at rykke ud på sager om svindel med fødevarer.

Gå til Fødevarerejseholdet

Som en del af Fødevarerejseholdet er det Kosttilskudsgruppen, der bl.a. foretager kontrol af kosttilskud, Novel Food samt anprisninger, der lover mere end produkterne kan leve op til:

Gå til kosttilskudsgruppen

Fødevarestyrelsens laboratorium råder over analysemetoder til afdækning af svindel på en række områder.

Læs mere om Fødevarestyrelsens laboratorium

I 2009 blev Veterinærrejseholdet oprettet som en sammenlægning af det tidligere Dyrevelfærdsrejsehold og Medicinrejseholdet. Veterinærrejseholdet tager sig bl.a. af svindelsager på veterinærområdet:

Gå til veterinærrejseholdet

Bekæmpelse af fødevaresvindel i EU

EU Food Fraud Network

EU Food Fraud Network (FFN) opstod på baggru​​nd af hestekødsskandalen, som ramte Europa i 2013. Netværket tæller 28 medlemslande, herunder Danmark. Schweiz, Norge, Island og EU-kommissionen er også repræsenteret.

Læs mere på hjemmesiden for EU Food Fraud Network

Nyt om svindel

Har du oplevet svindel med foder, fødevarer eller dyr?