Det strategisk sektorsamarbejde med Mexico

Fødevarestyrelsen samarbejder med myndigheder i vækst- og udviklingslande om at udvikle rammebetingelserne for grøn omstilling og bæredygtig udvikling på fødevareområdet gennem det udviklingspolitiske strategiske sektorsamarbejde (SSC).

Det strategiske sektorsamarbejde med Mexico fokuserer på griseproduktion med et formål om at styrke forebyggelse og håndtering af dyresygdomme.

Mexico har en særlig interesse i forebyggelsen af afrikansk svinepest, men samarbejdet inkluderer også kapacitetsopbygning i forhold til antibiotikaforbrug og -resistens. Dette er områder, hvor Danmark har stor ekspertise og kan bidrage til at opbygge kapacitet i både den offentlige og den private sektor i Mexico.

Samarbejdet medvirker til en grøn omstilling af griseproduktionen i Mexico gennem både forebyggelse af husdyrsygdomme og deraf begrænsende fødevaretab, men også gennem mindsket forbrug af antibiotika i produktionen og dermed mindskelse af risikoen for forekomsten af antibiotikaresistens. ​

Registreringssystemer til sporbarhed og medicinforbrug

Fase II i projektet forventes igangsat pr. august 2023, og forventes at omhandle udvikling af registreringssystemer til sporbarhed og medicinforbrug i griseproduktionen, samt videreførelse af aktiviteter på forebyggelse af afrikansk svinepest og antibiotikaresistens. 

Vi er på sociale medier

Under #viarbejderforføden deler vi nyheder om, hvordan vi og andre arbejder for føden. Find inspiration til, hvad du kan gøre for at bidrage til et mere bæredygtigt samfund.