USA-enheden

USA-enheden superviserer kontrolsystemet på danske virksomheder, der eksporterer kød og kødprodukter til USA.

USA-enheden er en enhed i fagkontoret International Handel, som er nedsat med baggrund i et krav fra de amerikanske myndigheder. Kravet er, at der skal gennemføres periodiske supervisioner af kontrolenheder på virksomheder, der er godkendt til eksport af kød og kødprodukter til USA. Supervisionen skal sikre, at det danske kontrolsystem opfylder krav svarende til det amerikanske kontrolsystem.

Ansvarsfordeling

Kontrolenhederne udfører kontrol af virksomhederne. Kontrolenhederne sikrer og verificerer virksomhedens efterlevelse af gældende regler, både EU-lovkrav og USA-særkrav, og har myndighedsforpligtigelsen overfor virksomheden.

USA-enheden verificerer kvalitet, effekt og ensartethed i kontrollen. Det sker ved at verificere, at kontrolenhederne følger retningslinjerne for kontrol og andre myndighedsopgaver.

Metode

USA-enheden overværer kontrolenhedernes kontrol på virksomhederne, gennemgår kontroldokumentation og interviewer tilsynsførende.

USA-enheden foretager også en årlig audit af Kødkontrollens og Fødevareenhedernes overordnede system.

Øvrige opgaver

USA-enheden bidrager til kompetenceudvikling gennem træning, faglig sparring og kursusaktiviteter.