Det strategisk sektorsamarbejde med Bangladesh

Fødevarestyrelsen samarbejder med myndigheder i vækst- og udviklingslande om at udvikle rammebetingelserne for grøn omstilling og bæredygtig udvikling på fødevareområdet gennem det udviklingspolitiske strategiske sektorsamarbejde (SSC).

Fødevarestyrelsen igangsatte den 1. januar 2023 et forprojekt i Bangladesh. Formålet med forprojektet er, i samarbejde med myndigheder og øvrige interessenter i Bangladesh, at præcisere indholdet af et dansk-bangladeshisk strategisk sektorsamarbejde på fødevare- og landbrugsområdet.

Det forventes, at projektet vil overgå til den første treårige fase fra april 2024. Projektet vil have den grønne omstilling af fødevare- og landbrugssektoren som omdrejningspunkt med et særligt fokus på mælkeproduktion. Projektet vil trække på danske styrkepositioner inden for fødevaresikkerhed og ressourceeffektiv fødevare- og landbrugsproduktion. 

Vi er på sociale medier

Under #viarbejderforføden deler vi nyheder om, hvordan vi og andre arbejder for føden. Find inspiration til, hvad du kan gøre for at bidrage til et mere bæredygtigt samfund.