Det strategiske sektorsamarbejde med Indonesien

Fødevarestyrelsen samarbejder med myndigheder i vækst- og udviklingslande om at udvikle rammebetingelserne for grøn omstilling og bæredygtig udvikling på fødevareområdet gennem det udviklingspolitiske strategiske sektorsamarbejde (SSC).

I foråret 2019 startede det strategiske sektorsamarbejde med landbrugsministeriet i Indonesien. Danmark har bistået de indonesiske myndigheder i arbejdet med at skabe de rette rammebetingelser og kapacitetsopbygge med fokus på økologisk mælkeproduktion.

Foruden økologi har projektet stort fokus på:

  • Høj fødevaresikkerhed i hele værdikæden
  • Forbedret kontrol indenfor både foder og fødevarer,
  • Forbedret dyresundhed- og velfærd.

Samlet set vil det føre til en øget produktivitet, som vil skabe en mere bæredygtig og ressourceeffektiv produktion til gavn for dyr, mennesker og naturen.

På længere sigt forventes det, at etablering af en økologisk mejeriproduktion i Indonesien vil bidrage til en bedre og mere klimavenlig landbrugspraksis og et mere bæredygtigt landbrug.

Fra 2024 forventes samarbejdet på økologi at fortsætte i en ny treårig fase, hvor også fødevaretab og madspild bliver et centralt fokus.

Vi er på sociale medier

Under #viarbejderforføden deler vi nyheder om, hvordan vi og andre arbejder for føden. Find inspiration til, hvad du kan gøre for at bidrage til et mere bæredygtigt samfund.