Det strategiske sektorsamarbejde med Nigeria

Fødevarestyrelsen samarbejder med myndigheder i vækst- og udviklingslande om at udvikle rammebetingelserne for grøn omstilling og bæredygtig udvikling på fødevareområdet gennem det udviklingspolitiske strategiske sektorsamarbejde (SSC).

Et forprojekt blev igangsat i august 2020 i partnerskab med det nigerianske Landbrugsministerium, National Agency for Food and Drug Administration and Control (NAFDAC) og den nigerianske pendant til Fødevarestyrelsen, Federal Ministry of Agriculture and Food Safety (FMAFS). Forprojektet står nu til afslutning, hvormed projektet kan overgå til dets første treårige fase.

Projektets overordnede formål er en grøn omstilling af Nigerias husdyrproduktion. Man har i den forbindelse fra nigeriansk side ønsket fokus på fødevaresikkerhed og kvægbrug.

Fødevarestyrelsen skal støtte Nigeria med emner som:

  • Foderhåndtering
  • Dyreregistrering
  • Håndtering af dyresygdomme
  • Brug af veterinærmedicin og antibiotika
  • Risikobaseret håndtering af fødevaresikkerhed og sporbarhed. 

Emnerne er efterspurgt fra nigeriansk side som led i deres politiske ambitioner om en omstilling af landets husdyrsektor i en mere effektiv og grøn retning.

SSC-projekt om grøn omstilling af Nigerias husdyrproduktion

Kom med Simon Holst Møller til Nigeria, hvor han fortæller om:

  • Et stigende pres på Nigerias fødevaresystemer.
  • Nigerias rolle i den globale udviklingsdagsorden.
  • Hvordan vi samarbejder med vores udenlandske partnermyndigheder samt rammerne omkring det strategiske sektorsamarbejde.
  • Områderne som Fødevarestyrelsen samarbejder med de nigerianske partnermyndigheder omkring.

 

Vi er på sociale medier

Under #viarbejderforføden deler vi nyheder om, hvordan vi og andre arbejder for føden. Find inspiration til, hvad du kan gøre for at bidrage til et mere bæredygtigt samfund.