Det strategiske sektorsamarbejde med Nigeria

Fødevarestyrelsen samarbejder med myndigheder i vækst- og udviklingslande om at udvikle rammebetingelserne for grøn omstilling og bæredygtig udvikling på fødevareområdet gennem det udviklingspolitiske strategiske sektorsamarbejde (SSC).

Et forprojekt blev igangsat i august 2020 i partnerskab med det nigerianske Landbrugsministerium og den nigerianske Fødevarestyrelse. Forprojektet står nu til afslutning, hvormed projektet kan overgå til dets første treårige fase.

Projektets overordnede formål er en grøn omstilling af Nigerias husdyrproduktion. Man har i den forbindelse fra nigeriansk side ønsket fokus på kvægbrug.

Fødevarestyrelsen skal støtte Nigeria med emner som:

  • Foderhåndtering
  • Dyreregistrering
  • Håndtering af dyresygdomme
  • Brug af veterinærmedicin og antibiotika
  • Risikobaseret håndtering af fødevaresikkerhed og sporbarhed. 

Emnerne er efterspurgt fra nigeriansk side, som led i deres politiske ambitioner om en omstilling af landets husdyrsektor i en mere effektiv og grøn retning.

SSC-projekt om grøn omstilling af Nigerias husdyrproduktion

Kom med Fødevarestyrelsens projektleder Simon Holst Møller til Nigeria, hvor han fortæller om:

- Et stigende pres på Nigerias fødevaresystemer.

- Nigerias rolle i den globale udviklingsdagsorden

- Hvordan vi samarbejder med vores udenlandske partnermyndigheder og rammerne for det strategiske sektorsamarbejde

- Hvilke områder Fødevarestyrelsen samarbejder med de nigerianske partnermyndigheder omkring

 

Vi er på sociale medier

Under #viarbejderforføden deler vi nyheder om, hvordan vi og andre arbejder for føden. Find inspiration til, hvad du kan gøre for at bidrage til et mere bæredygtigt samfund.