Det strategisk sektorsamarbejde med Sydafrika

Fødevarestyrelsen samarbejder med myndigheder i vækst- og udviklingslande om at udvikle rammebetingelserne for grøn omstilling og bæredygtig udvikling på fødevareområdet gennem det udviklingspolitiske strategiske sektorsamarbejde (SSC).

Fødevarestyrelsen har den 1. januar igangsat to forprojekter i Sydafrika og Bangladesh. Projekternes indhold skal i løbet af 2023 præciseres i samarbejde med myndigheder og øvrige interessenter i de respektive lande.

Projektet vil have den grønne omstilling af fødevare- og landbrugssektoren som omdrejningspunkt og trække på danske styrkepositioner inden for fødevaresikkerhed, fødevaretab og ressourceeffektiv mejeri- og landbrugsproduktion. 

Begge forprojekter overgår til de første treårige faser pr. 1. januar 2024.

Vi er på sociale medier

Under #viarbejderforføden deler vi nyheder om, hvordan vi og andre arbejder for føden. Find inspiration til, hvad du kan gøre for at bidrage til et mere bæredygtigt samfund.