Det strategisk sektorsamarbejde med Sydafrika

Fødevarestyrelsen samarbejder med myndigheder i vækst- og udviklingslande om at udvikle rammebetingelserne for grøn omstilling og bæredygtig udvikling på fødevareområdet gennem det udviklingspolitiske strategiske sektorsamarbejde (SSC).

Første fase igangsættes

1. januar 2024 igangsatte Fødevarestyrelsen første fase af det strategiske sektorsamarbejde mellem Danmark og Sydafrika.

Myndighederne har i 2023 gennemført en afklaring af emner, som SSC-projektet fremover vil inkludere.

Det er på den baggrund aftalt, at projektet skal bistå de sydafrikanske myndigheder med kapacitetsopbygning indenfor dyresundhed, fødevaretab, fødevaresikkerhed og ansvarlig brug af antibiotika i husdyrproduktion.

Konkrete samarbejdsområder

Det nærmere indhold skal henover første kvartal af 2024 præciseres i samarbejde med myndigheder og øvrige interessenter i Sydafrika, hvorefter den relevante kapacitetsopbygning på de aftalte områder igangsættes.

Det forventes, at der konkret skal arbejdes med introduktionen af smitsomme husdyrsygdomme, kvalificeringen af en national kontrolplan samt revisionen af den nationale handlingsplan til bekæmpelse af antibiotikaresistens.

Projektet vil overordnet have den grønne omstilling af fødevare- og landbrugssektoren som omdrejningspunkt og trække på danske styrkepositioner inden for fødevaretab, fødevaresikkerhed, dyresundhed og antibiotikaforbrug- og resistens.

Vi er på sociale medier

Under #viarbejderforføden deler vi nyheder om, hvordan vi og andre arbejder for føden. Find inspiration til, hvad du kan gøre for at bidrage til et mere bæredygtigt samfund.