Det strategisk sektorsamarbejde med Vietnam

Fødevarestyrelsen samarbejder med myndigheder i vækst- og udviklingslande om at udvikle rammebetingelserne for grøn omstilling og bæredygtig udvikling på fødevareområdet gennem det udviklingspolitiske strategiske sektorsamarbejde (SSC).

Siden 2017 har Fødevarestyrelsen ledet et strategisk sektor-samarbejdsprojekt (SSC) med det vietnamesiske landbrugsministerie (Ministry og Agricultural and Rural Development: MARD).

Projektets har fokus på kapacitetsopbygning inden for, foderproduktion baseret på den danske risikobaserede tilgang til kontrol og på indførsel af receptpligt for veterinære lægemidler.

 Projektet er særligt centreret om:

  • Foder – Herunder udarbejdelse og implementering af regler og guidelines for produktion af foder.
  • Antibiotikaresistens (AMR) - Herunder udarbejdelse og implementering af regler om receptpligt for veterinære lægemidler.

Vi er på sociale medier

Under #viarbejderforføden deler vi nyheder om, hvordan vi og andre arbejder for føden. Find inspiration til, hvad du kan gøre for at bidrage til et mere bæredygtigt samfund.