Det strategisk sektorsamarbejde med Vietnam

Fødevarestyrelsen samarbejder med myndigheder i vækst- og udviklingslande om at udvikle rammebetingelserne for grøn omstilling og bæredygtig udvikling på fødevareområdet gennem det udviklingspolitiske strategiske sektorsamarbejde (SSC).

Siden 2017 har Fødevarestyrelsen ledet et strategisk sektor-samarbejdsprojekt (SSC) med det vietnamesiske landbrugsministerie, Ministry og Agricultural and Rural Development.

Projektets har haft fokus på kapacitetsopbygning inden for, foderproduktion baseret på den danske risikobaserede tilgang til kontrol og på indførsel af receptpligt for veterinære lægemidler.

 Projektet er særligt centreret om:

  • Foder – Herunder udarbejdelse og implementering af regler og guidelines for produktion af foder.
  • Antibiotikaresistens (AMR) - Herunder udarbejdelse og implementering af regler om receptpligt for veterinære lægemidler.

I foråret 2024 indledes den sidste treårige projektfase som vil øge fokus på den grønne omstilling i Vietnam og blandt andet fokusere på:

  • Fødevaretab og madspild
  • Udarbejdelse og implementering af lovgivning for brug af insekter som foder

Vi er på sociale medier

Under #viarbejderforføden deler vi nyheder om, hvordan vi og andre arbejder for føden. Find inspiration til, hvad du kan gøre for at bidrage til et mere bæredygtigt samfund.