Veterinærfonden

​​På denne side findes selve lovgrundlaget for Veterinærfonden, samt dagsordner og beslutningsreferater fra bestyrelsesmøderne.

Veterinærfonden er etableret med hjemmel i lov om hold af dyr § 36 c, jf. bekendtgørelse nr. 9 af 6. januar 2022​​​ . Veterinærfondens formål er at finansiere udgifterne til overvågning og bekæmpelse af dyresygdomme og zoonoser (sygdomme, der kan overføres fra dyr til mennesker), hvortil der kan hjemsøges EU-medfinansiering.​

Bestyrelsesformand:

Veterinærdirektør Charlotte Vilstrup
Fødevarestyrelsen E-mail: chvi@fvst.dk​


Veterinærpolitisk chef, Cand.agro Per Olsen
Landbrug & Fødevarer
Erhvervspolitik, Afd. For Fødevare- og veterinærpolitik
E-mail: pol@lf.dk


Fakultetsdirektør, MSc, ph.d. Henrik Zobbe
Københavns Universitet 

SCIENCE direktion 
E-mail: fak-direktor@science.ku.dk

 

Møde ​​og referat 2023-2

Dagsorden til bestyrelsesmøde d. 6. oktober

Beslutningsreferat fra bestyrelsesmødet d. 6. oktober 2023

Møde ​​og referat 2023-1

Dagsorden til bestyrelsesmøde d. 6. februar 2023

Beslutningsreferat fra bestyrelsesmødet d. 6. februar  2023

Møde og refe​​rat 2021​

Dagsorden til bestyrelsesmøde d. 28. september 2021

Beslutningsreferat fra bestyrelsesmøde d. 28. september 2021

Møde og ​referat 2020

Dagsorden til bestyrelsesmøde d. 18. december 2020

Beslutningsreferat fra bestyrelsesmøde d. 18. december 2020

Møde og referat 2019

Dagsorden til bestyrelsesmøde den 13. december 2019

Beslutningsreferat fra bestyrelsesmøde den 13. december 2019 

Møde og refe​rat 2018

Dagsorden til bestyrelsesmøde den 22. november 2018

Beslutningsreferat fra bestyrelsesmøde den 22. november 2018 

Møde og referat​ 2017:

Dagsorden til bestyrelsesmøde den 22. november 2017

Beslutningsreferat fra bestyrelsesmøde den 22. november 2017 

Møde og referat ​2016:

Dagsorden til bestyrelsesmøde den 23. november 2016

Beslutningsreferat fra bestyrelsesmøde den 23. november 2016 

Møder og refera​​ter 2015:

Dagsorden til bestyrelsesmøde den 20. november 2015

Beslutningsreferat fra bestyrelsesmøde den 20. november 2015

Dagsorden til bestyrelsesmøde den 26. januar 2015

Beslutningsreferat fra bestyrelsesmødet d. 26. januar 2015 

Møde og referat 2​​014:

Dagsorden til bestyrelsesmøde den 10. januar 2014

Beslutningsreferat fra bestyrelsesmødet d. 10. januar 2014