Det strategiske sektorsamarbejde med Kina

Fødevarestyrelsen samarbejder med myndigheder i vækst- og udviklingslande om at udvikle rammebetingelserne for grøn omstilling og bæredygtig udvikling på fødevareområdet gennem det udviklingspolitiske strategiske sektorsamarbejde (SSC).

Projektets nuværende fase II er opdelt i to underprojekter, hvor omdrejningspunktet er henholdsvis et spor om fødevaresikkerhed med State Administration for Market Regulation (SAMR) som hovedpartner samt et spor om ressourceeffektivitet, fødevaretab og madspild i samarbejde med Chinese Academy of Agricultural Sciences (CAAS).

Landbrugs- og fødevareområdet er dækket af det dansk-kinesiske strategiske partnerskab fra 2017, hvortil, der er knyttet et joint working program (JWP). 

Fødevaresikkerhed:

I december 2019 underskrev de dansk-kinesiske partnere en forlængelse af fødevaresikkerhedsdelen af SSC-projektet.

Forbedring af fødevaresikkerhed er en høj prioritet for den kinesiske regering på grund af et stærkt offentligt fokus på fødevaresikkerhed. Implementering og effektiv kontrol er fokusområderne for dette projekt.

Ressourceeffektivitet, fødevaretab og madspild:

SSC-projektet om ressourceeffektivitet, fødevaretab og madspild understøtter en lang række tilsvarende danske politiske prioriteter inden for bæredygtighed og klima.

Ligeledes understøttes ambassadens eksisterende miljø- og fødevareinitiativer på fødevaretab og madspild og ”taler samtidig ind” i flere af Kinas nye handlingsplaner på området.

Vi er på sociale medier

Under #viarbejderforføden deler vi nyheder om, hvordan vi og andre arbejder for føden. Find inspiration til, hvad du kan gøre for at bidrage til et mere bæredygtigt samfund.