Det strategiske sektorsamarbejde med Kina

Fødevarestyrelsen samarbejder med myndigheder i vækst- og udviklingslande om at udvikle rammebetingelserne for grøn omstilling og bæredygtig udvikling på fødevareområdet gennem det udviklingspolitiske strategiske sektorsamarbejde (SSC).

I november 2023 underskrev de dansk-kinesiske partnere en forlængelse af SSC-projektet, så det løber for yderligere tre år. SSC-samarbejdet i Kina har været i gang  siden 2016. 

Projektet er opdelt i to underprojekter, hvor omdrejningspunktet er henholdsvis et spor om fødevaresikkerhed med State Administration for Market Regulation (SAMR) som hovedpartner samt et spor om ressourceeffektivitet, og fødevaretab i samarbejde med Chinese Academy of Agricultural Sciences (CAAS).

Med afsæt i det omfattende Strategiske Partnerskab har Danmark og Kina derudover i 2023 lanceret et Grønt Fælles Arbejdsprogram for perioden 2023-2026, som dækker samarbejdet om bæredygtig grøn omstilling på tværs af alle sektorer.

Læs mere om 'Grønt Fælles Arbejdsprogram' her:

Fødevaresikkerhed

Forbedring af fødevaresikkerhed er en høj prioritet for den kinesiske regering på grund af et stærkt offentligt fokus på fødevaresikkerhed. Implementering og effektiv kontrol er fokusområderne for dette projekt.

Kom med Birla Troen Klixbüll til Kina, hvor hun fortæller om samarbejdet mellem myndighederne i Danmark og Kina om forbedring af fødevaresikkerheden i Kina:

Ressourceeffektivitet og fokus på fødevaretab

SSC-projektet om ressourceeffektivitet og fødevaretab understøtter en lang række tilsvarende danske politiske prioriteter inden for bæredygtighed og klima.

Ligeledes understøttes ambassadens eksisterende miljø- og fødevareinitiativer på fødevaretab og ”taler samtidig ind” i flere af Kinas nye handlingsplaner på området.

Vi er på sociale medier

Under #viarbejderforføden deler vi nyheder om, hvordan vi og andre arbejder for føden. Find inspiration til, hvad du kan gøre for at bidrage til et mere bæredygtigt samfund.