Det strategisk sektorsamarbejde med Kenya

Fødevarestyrelsen samarbejder med myndigheder i vækst- og udviklingslande om at udvikle rammebetingelserne for grøn omstilling og bæredygtig udvikling på fødevareområdet gennem det udviklingspolitiske strategiske sektorsamarbejde (SSC).

SSC-projektet i Kenya har faciliteret klare retningslinjer til de kenyanske myndigheder om det nødvendige samarbejde mellem de forskellige centrale myndigheder, som er involveret i fødevaresikkerheden, med henblik på at modernisere Kenyas kontrolsystem.

Dette baseres på risikovurderinger og effektiv kontrol, der skal sikre, at fødevaresikkerhedens ansvar placeres ved fødevarevirksomhederne. Agendaen er samtidig vigtig for de danske grønne løsninger og den danske fødevareklynge.

Kvalitetssikring

Fødevarestyrelsen har i fase II arbejdet med kvalitetssikring af den nationale kontrolplan med inspiration fra de flerårige nationale kontrolplaner i EU-regi (MANCP: Multi Annual National Control Plans).

Arbejdet med kvalitetssikring af den nationale kontrolplan er samtidig en forudsætning for at kunne identificere de sammenhænge i fødevaresystemet, der kan indføres i retning mod en reduktion af drivhusgasser.

Reduktion af fødevaretab

Med en ny fase III fra 2023 vil der blive lagt mere vægt på reduktion af fødevaretab gennem fødevaresikkerhed og -kvalitetskontrol samt en styrkelse af fødevare-, foder-, veterinær- og plantesundhedskontrol.

En høj fødevaresikkerhed og kvalitet i bæredygtige værdikæder vil på samme tid forbedre eksportpotentialet for kenyanske fødevarer. 

Vi er på sociale medier

Under #viarbejderforføden deler vi nyheder om, hvordan vi og andre arbejder for føden. Find inspiration til, hvad du kan gøre for at bidrage til et mere bæredygtigt samfund.