Det strategisk sektorsamarbejde med Kenya

Fødevarestyrelsen samarbejder med myndigheder i vækst- og udviklingslande om at udvikle rammebetingelserne for grøn omstilling og bæredygtig udvikling på fødevareområdet gennem det udviklingspolitiske strategiske sektorsamarbejde (SSC).

SSC-projektet i Kenya har gennem seks år faciliteret klare retningslinjer til de kenyanske myndigheder om det nødvendige samarbejde mellem de forskellige centrale myndigheder, som er involveret i fødevaresikkerheden, med henblik på at modernisere Kenyas kontrolsystem.

Dette baseres på risikovurderinger og effektiv kontrol, der skal sikre, at fødevaresikkerhedens ansvar placeres ved fødevarevirksomhederne. Agendaen er samtidig vigtig for de danske grønne løsninger og den danske fødevareklynge.

Kvalitetssikring

I de kommende tre år fortsætter samarbejdet om kvalitetssikring af den nationale kontrolplan med inspiration fra de flerårige nationale kontrolplaner i EU-regi (MANCP: Multi Annual National Control Plans).

Ud over arbejdet med kvalitetssikring af den nationale kontrolplan bistår projektet med støtte til oprettelse af en central koordinerende myndighed, som skal sikre tværgående koordination og ensartning af fødevaresikkerhedskontrollen i Kenya.

Reduktion af fødevaretab

I forlængelse af den treårige forlængelse af projektet, lægges der større vægt på reduktion af fødevaretab gennem fødevaresikkerhed og -kvalitetskontrol samt en styrkelse af fødevare-, foder-, veterinær- og plantesundhedskontrol.

En høj fødevaresikkerhed og kvalitet i bæredygtige værdikæder vil samtidig forbedre eksportpotentialet for kenyanske fødevarer. 

Vi er på sociale medier

Under #viarbejderforføden deler vi nyheder om, hvordan vi og andre arbejder for føden. Find inspiration til, hvad du kan gøre for at bidrage til et mere bæredygtigt samfund.