Det strategisk sektorsamarbejde med Ukraine

Fødevarestyrelsen samarbejder med myndigheder i vækst- og udviklingslande om at udvikle rammebetingelserne for grøn omstilling og bæredygtig udvikling på fødevareområdet gennem det udviklingspolitiske strategiske sektorsamarbejde (SSC).

Fødevarestyrelsen har den 1. januar 2024 igangsat et forprojekt i Ukraine. Projektets indhold skal i løbet af 2024 præciseres i samarbejde med myndigheder og øvrige interessenter i Ukraine.

Projektet vil have den grønne omstilling af fødevare- og landbrugssektoren som omdrejningspunkt og trække på danske styrkepositioner inden for husdyrproduktion, fødevaresikkerhed, fødevaretab, økologi og ressourceeffektiv mejeri- og landbrugsproduktion. 

Etableringen af SSC-projektet i Ukraine omfatter en etårig indledningsfase, som, hvis den er vellykket, vil blive efterfulgt af en treårig første fase af projektet.

Vi er på sociale medier

Under #viarbejderforføden deler vi nyheder om, hvordan vi og andre arbejder for føden. Find inspiration til, hvad du kan gøre for at bidrage til et mere bæredygtigt samfund.