Strategisk sektorsamarbejde (SSC)

Inden for det strategiske sektorsamarbejde er Fødevarestyrelsen dansk partnermyndighed i ti projekter rundt om i verden. Fødevarestyrelsen indgår i partnerskaber med myndigheder i vækst- og udviklingslande i bl.a.. Latinamerika, Afrika og Asien på landbrugs- og fødevareområdet.

Fødevarestyrelsen samarbejder med myndigheder i vækst- og udviklingslande om at udvikle rammebetingelserne for grøn omstilling og bæredygtig udvikling på fødevareområdet gennem det udviklingspolitiske strategiske sektorsamarbejde (SSC).

SSC-projekterne skaber platforme, netværk og viden om de lokale markeder, og aktiviteterne er samtidig med til at styrke de bilaterale relationer samt promovere danske løsninger til gavn for dansk erhvervsliv.

SSC-projekterne løber i faser. Først en etårig startfase (forprojekt) efterfulgt af op til tre treårige faser (fase I, fase II og fase III).

Desuden spiller den lokale tilstedeværelse af danske myndighedseksperter gennem ambassaderne en central rolle i myndighedssamarbejdet.

Projekterne er finansieret af den danske udviklingsbistand.

Styrkelse af rammerne for SSC-projekterne

Fødevarestyrelsen har siden 2015 været en del af det strategiske sektorsamarbejde. I 2021 besluttede et flertal i Folketinget at styrke de økonomiske rammer for de strategiske sektorsamarbejder fra 2023.

Hensigten med udvidelsen af rammeaftalen er, at man i endnu højere grad vil bruge danske spidskompetencer til at arbejde globalt for den grønne dagsorden gennem udviklingsarbejdet - samtidig med, at man ønsker at øge fokus på danske kommercielle løsninger.

I en tid med klimakrise, forsyningskrise og en truende global fødevarekrise skal den nye rammeaftale fremadrettet gennemgående fokusere på tre af Fødevarestyrelsens spidskompetencer:

  1. Madspild og fødevaretab: herunder ressource-effektivitet i landbruget, effektiv fødevaresikkerhed, kvalitetskontrolsystemer, hygiejne og forbedret forvaltning af foder og dyresundhed.
  2. Agro-økologi og økologiske produktionsmetoder: herunder effektivt kontrolsystem for fødevarer, foder og veterinær kontrol.
  3. One Health: herunder dyresundhed og kampen mod antibiotikaresistens.

På den baggrund skal Fødevarestyrelsens internationale myndighedssamarbejder være med til at sikre mere stabile og bæredygtige lokale fødevaresystemer samt fremme fødevaresikkerhed globalt og styrke den grønne omstilling af den globale fødevareproduktion.

Det er dog væsentligt at angribe problemstillingerne ud fra hele fødevareforsyningskæden, hvorfor hele Fødevare- landbrug- og fiskeriministeriets kompetencer kan sættes i spil.

Fødevarestyrelsens SSC-projekter

Udvidelsen af det internationale udviklingsarbejde betyder samtidig at Fødevarestyrelsens nuværende SSC-projekter i Kina, Indonesien, Vietnam, Kenya, Mexico og Nigeria udvides med SSC-projekter i Bangladesh, Sydafrika, Indien og Ukraine.

Foruden disse ti projekter effektuerede Fødevarestyrelsen et succesfuldt SSC-projekt i Colombia (2016-2021) med fokus på griseproduktion, særligt centreret om dyrevelfærd, antibiotikaresistens (AMR) og udarbejdelse af en national fødevarekontrolplan, som har til formål at forbedre fødevaresikkerheden i landet.

Du kan lære meget mere om Fødevarestyrelsens SSC-projekter herunder:

Indsatsen med SSC-projekterne har direkte ophæng i FN's 17 verdensmål for bæredygtig udvikling:

Direkte rettet mod:

Mål 12 - Ansvarligt Forbrug og Produktion
ved at reducere globalt madspild og fødevaretab igennem hele værdikæden.

Mål 13 – Klimaindsats
herunder bl.a. ressource-effektivitet i Landbruget.

Mål 17 - Partnerskab for Handling
ved at styrke det globale partnerskab for bæredygtig udvikling og øge midlerne til at nå målene.

Og i mindre udstrækning også målrettet:

Mål 1 – Afskaf Fattigdom
ved bl.a. at sikre øget adgang til basale ressourcer.

Mål 2 - Stop Sult
ved at sikre, at alle mennesker – især børn og de mest sårbare – har adgang til tilstrækkelig og nærende mad året rundt. 

Mål 3 – Sundhed og Trivsel
herunder reduktion af antallet af sygdomme og dødsfald relateret til anvendelse af kemikalier og fødevarebårne sygdomme.

Mål 8 – Anstændige Jobs og Økonomisk Vækst
med særligt fokus på at reducere de økonomiske omkostninger forbundet med øget antimikrobiel resistens.

Vi er på sociale medier

Under #viarbejderforføden deler vi nyheder om, hvordan vi og andre arbejder for føden. Find inspiration til, hvad du kan gøre for at bidrage til et mere bæredygtigt samfund.