Fødevarestyrelsens strategi

Fødevarestyrelsens strategi for 2020-2023 sætter en ambitiøs retning for vores arbejde internationalt, i Danmark og for vores interne organisation.

Fødevarestyrelsen vil gå forrest og arbejde aktivt for at fremme en dansk bæredygtig fødevareproduktion. Det er ikke alene godt for vores klode, men også for virksomhederne, som internationalt kan brande danske fødevarer som bæredygtige og med høj fødevaresikkerhed og dyresundhed.

Vores mission og vision

I Fødevarestyrelsen arbejder vi for en bæredygtig fødevareproduktion med fokus på sunde dyr og mennesker. Det gør vi gennem viden, samarbejde og innovation.

Vores fem indsatsområder

I vores strategi for 2020-2023 har vi udpeget fem hovedindsatsområder, der skal sikre, at vi kommer i mål med vores mission:

  1. Bæredygtig fødevareklynge
  2. Innovation og agilitet
  3. Digital transformation
  4. Faglig styrelse og troværdig myndighed
  5. Attraktiv arbejdsplads

Vi er på sociale medier

Under #viarbejderforføden deler vi nyheder om, hvordan vi og andre arbejder for føden. Find inspiration til, hvad du kan gøre for at bidrage til et mere bæredygtigt samfund.